HOLLANDIAI  MAGYAR  SZÖVETSÉG
P.O. Box 178, 3500 AD Utrecht, Hollandia
E-mail: federatio_hollandia@yahoo.com


 
BIBLIOTHECA  MIKES  INTERNATIONAL

SAJTÓKÖZLEMÉNY


 

Hága, Hollandia, 2002. augusztus 3.

 

A Mikes International Alapítvány, Hága, Hollandia, 2002. augusztus 3-án Internet-honlapján kiadta Málnási Bartók GyörgyA filozófia története” című művét két kötetben (429 oldal). Az elsô rész címe “A görög filozófia története – Az indiai és a kínai filozófia rövid vázlatával” (ISBN 90-807101-1-3). A második rész: “A középkori és újkori filozófia története” (ISBN 90-807101-2-1). Az utóbbi kötet 1935-ben a Református Egyházi Könyvtár sorozatban jelent meg elôször, de nehezen hozzáférhetô. Az elsô kötet kézirata a második világháború alatt lezárult, de a könyv azután ismert politikai okokból nem kerülhetett kiadásra. E mélyenszántó mű a filozófia történetének részletes áttekintését nyújtja és a magyar filozófiai irodalom gazdagodását jelenti. A könyvhöz - amely a szerzô 120. születésnapján jelent meg - Mariska Zoltán, a Miskolci Egyetem docense, az ismert Bartók-szakértô írt elôszót. E könyv megjelenésével beindul a ‘Bibliotheca Mikes International’ könyvsorozat, amely az Internetrôl letölthetô (PDF-formátumban) a következô címen: http://www.federatio.org/mikes_bibl.html

Málnási Bartók György (Nagyenyed 1882 – Budapest 1970) a kolozsvári – szegedi – kolozsvári Ferenc József Tudományegyetem filozófia-professzora volt. Az elsô önálló magyar filozófiai iskolának, a ‘Kolozsvári (Erdélyi) Iskolának’ kimagasló alakja. Ez a tudományos iskola Böhm Károly (1846-1911), a kolozsvári egyetem professzora (1896-1911) körül állt elô a XIX. század végén és a XX. század elején. Ezen iskolához tartozott többek közt Ravasz László püspök, Tankó Béla és Makkai Sándor, a debreceni, továbbá Kibédi Varga Sándor, a müncheni egyetem professzora.

A Mikes International Alapítvány kiadványait Interneten publikálja, hogy az mindenki számára hozzáférhetô legyen az egész világon. Az Alapítvány, a könyvkiadási tevékenysége mellett, kiadja Mikes International című negyedévi kulturális folyóiratát is. A folyóirat két alapnyelve magyar és angol, de más nyelven írt cikkek is megjelennek a lapban. – A folyóirat (az archívumot is beleértve) letölthetô (PDF-formátumban) a következô címen: http://www.federatio.org/mikes_per.html

A Mikes International kiadója és szerkesztôsége a következô címeken érhetô el:

Az Alapítvány létrehozott egy Mikes International Newsgroup nevezetű levelezési listát, az új kiadványokról szóló értesítô körlevelek és az egymással való kapcsolattartás, illetve diszkussziók elômozdítása céljából. Aki erre a levelezési listára fel szeretne iratkozni, kérjük küldjön egy emailt a következô címre: mikes_int@federatio.org

Az Alapítvány a Hollandiai Mikes Kelemen Körhöz tartozik. A Kör, - amelyet 1951-ben holland egyetemeken tanuló magyar egyetemi hallgatók alapítottak Utrechtben – havonta rendez tudományos, irodalmi és művészeti elôadásokat, 1959 óta pedig évente megrendezi Tanulmányi Napjait, melyeket egy-egy központi témának szentel. Az ezévi 43. Tanulmányi Napokon (Elspeet, Hollandia, augusztus 29-szeptember 1.) a téma: « Hogyan látjuk egymást – látjuk-e egymást (Közép-) Európában ? », mely kapcsán a következô elôadók tartanak elôadást: Bányai János (Újvidék), Csetri Elek (Kolozsvár), Csorba László (Róma), Farkas Flórián (Hága), Gömöri György (Cambridge), Herczegh Géza (Hága), Kibédi Varga Áron (Amszterdam), Karátson Endre (Párizs), Krasznahorkai László (Budapest), Nagy Péter (Brüsszel), Neubauer János (Amszterdam), Németh Pál (Budapest), Salha Falah (Budapest), Schöpflin György (London), Sipos Gyula (Párizs), Tóth Miklós (Hága). A Kör ‘Magyar Irodalmi Figyelô’ irodalmi díját ez alkalommal is odaítéli egy magyar írónak. A Kör eddig 15 könyvet adott ki, jórészt az elhangzott elôadások anyagából.

A Hollandiai Mikes Kelemen Kör a következô címeken érhetô el:

Úgy a Hollandiai Mikes Kelemen Kör, mint a Mikes International tagja a Hollandiai Magyar Szövetségnek, amely a hollandiai magyar szervezetek központi, átfogó szerve.

A Hollandia Magyar Szövetség a következô címeken érhetô el:

A Szövetség a hollandiai magyar tevékenységekrôl évi kiadványában, a ‘Hollandiai Magyar Hírek’-ben, ad átfogó tájékoztatást. A Hollandiai Magyar Hírek aktuális száma a Szövetség honlapjáról is letölthetô (PDF-formátumban) a következô címen: http://www.federatio.org/hmh2000.html

 

Mikes International Vezetôsége és Szerkesztôsége

Farkas Flórián

Kibédi Varga Áron

Tóth Miklós

Csanády Ágnes

  

Vissza a Hollandiai Magyar Szövetség honlapra