HONGAARSE FEDERATIE IN NEDERLAND
Postbus 178, 3500 AD Utrecht, Nederland
E-mail: federatio_hollandia@yahoo.com

De STICHTING HONGAARSE FEDERATIE IN NEDERLAND is de overkoepelende organistie van 'Hongaarse' organisaties in Nederland, waaronder de kerken. De naam in het Hongaars luidt: Hollandiai Magyar Szövetség.

Postadres: Postbus 178, 3500 AD Utrecht
E-mail: federatio_hollandia@yahoo.com
Vestigingsplaats: Amsterdam
Officiele talen: Hongaars en Nederlands
Ingeschreven bij het Handelsregister Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam onder nr. 4119936
Opgericht in 1957 door de Hungária Klub Amsterdam 1929 en de Vereniging Mikes Kelemen Kör in Nederland
 

DE FEDERATIE HEEFT GEEN EIGEN INKOMSTEN. ZIJ FUNCTIONEERT DANKZIJ VRIJWILLIGE BIJDRAGEN EN DE MEDEWERKING VAN VRIJWILLIGERS. BIJDRAGEN GAARNE NAAR POSTBANKREKENING NR 2304058 t/n Penningmeester Hongaarse Federatie, Utrecht.

Bestuur
 

Voorzitter: Ir. Á. Urbán
Vice voorzitter: Drs. Z. Piri
Eerste secretaris: Mr. M.I. Tóth
Tweede secretaris: Mw. Á. Csanády
Penningmeester:

Bestuursleden:

Dhr. S. Mustó

Ir. K. Nickl

Mw. M. Kňnya

ACTIVITEITEN

De Hongaarse Federatie in Nederland verzorgt - éénmaal per jaar aan het begin van het jaar - de uitgave van de MEDEDELINGEN VAN DE HONGAARSE FEDERATIE IN NEDERLAND / HOLLANDIAI MAGYAR HÍREK in het Nederlands en in het Hongaars. In deze uitgave is een overzicht te vinden van de meeste 'Hongaarse' activiteiten in Nederland.

De Hongaarse Federatie in Nederland verzorgt - éénmaal in twee weken - een Hongaarstalige ELEKTRONISCHE CIRCULAIRE ('HÍRLEVÉL') op het Internet. U kunt zich aanmelden voor deze circulaire via een email naar ons email adres te sturen: federatio_hollandia@yahoo.com 

De Federatie vertegenwoordigt organisaties van Nederlanders van Hongaarse oorsprong in Nederland. Zij tracht culturele en sociale activiteiten van deze organisaties te coördineren. Zij onderhoudt, voor zover nodig, contact met Nederlandse en Hongaarse autoriteiten en geeft in voorkomende gevallen persberichten uit, belegt persconferenties e.d.

De Federatie organiseert jaarlijks bijeenkomsten ter gelegenheid van Hongaarse nationale feestdagen, t.w.


De Federatie neemt deel aan de activiteiten van de Wereldbond van Hongaren (Magyarok Világszövetsége, 'MVSz'; vertegenwoordiger: Dr O.Gy. Tánczos,  en van de Wereldforum van Hongaarse Jongeren (Magyar Ifjak Világfóruma, 'MIV'; vertegenwoordiger: mw Á. Csanády)

De Federatie participeert tevens in het samenwerkingsverband tussen overkoepelende organisaties van Hongaarse organisaties in West-europese landen. Dit samenwerkingsverband is tot stand gekomen gedurende een vergadering tussen 1 en 3 oktober 1999 in Stockholm. Een overeenkomstige bijeenkomst is voorgenomen in 2000 in Oostenrijk.

NIEUWS

Terug naar home page Stichting Hongaarse Federatie in Nederland