Hollandiai Mikes Kelemen Kör
-
Mikes International

48. Tanulmányi Napok

2007. szeptember 27 - 30.
 

MAGYAR KULTÚRA II.
-
MAGYAR SZELLEMI MŰHELYEK
WORLD-WIDE

Három pólus:
Magyarország, Utódállamok, Nyugat

 

Mennorode Konferenciaközpont
Elspeet / HollandiaTartalomA 2007. évi Tanulmányi Napok témája

A 21. század elejére kialakult globális politikai-gazdasági rendszerben nagy civilizációs tömbök versengenek egymással az elsôbbségért. Az anyagi javak tömegfogyasztása mellett a különbözô elektronikus médiumok gyökeresen változtatják meg és formálják át az emberiség nagy részének életét, a világról vallott felfogását. Gondoljunk csak az Internet adta lehetôségekre, a műholdas tévézésre, illetve rádiózásra, a mobil telefon világméretű elterjedésére. A technikai lehetôségek robbanásszerű kitágulása azonban nem jár(t) automatikusan a szellemi minôség növekedésével, ellenkezôleg, úgy tűnik, hogy középszerűséghez, spirituális kiüresedéshez vezet. Ez elsôsorban a nyugati civilizáción belül tapasztalható jelenség, amelynek elemzésére a teljes 2004. évi Tanulmányi Napokat szenteltük.< o:p>

Éppen ezért égetôbb számunkra, magyarokra, a mindenkori sors-kérdés: mi a kötelességünk és teendônk ebben a világban?< o:p>

A magyarság 20. századi történelme egy viszonylag rövid, de annál erôteljesebb kibontakozási folyamatot szakított meg: a dualizmus koráét. Ekkor, a külpolitikailag determinált hosszú vegetálás után a magyarság lélegzethez jutott s kiderült, hogy micsoda hatalmas teljesítményre képes, ha nem verik béklyóba. A Kiegyezést követôen Magyarország gazdaságilag egy booming countryvá vált, s a fejlôdésnek a szellem terén is megvolt az eredménye. Ez volt az a kor, amelyik a legmagasabb világszínvonallal mérhetô egyéniségeket nevelt ki, úm. Bartók Béla, Kodály Zoltán, Ady Endre, Tisza István, Eötvös Loránd, Böhm Károly és iskolája. Életműveik azok a magyar archimedesi fix pontok, amelyekre hétköznapjainkban is biztosan támaszkodhatunk.< o:p>

Az I. világháború következtében ez a fejlôdés megtorpant, s jelenünkben a magyarságnak három, jól elkülöníthetô csoportja alakult ki: az egyik oldalon a jelenlegi Magyar Köztársaság lakossága, akikre tovább hat a szellemi élet kommunista államosítása és a több évszázados soknemzetiségű közeg eltűnése, míg a másik oldalon az utódállamok magyarsága a nyugati magyarsággal együtt, amit mi Nagy Magyar Emigrációnak nevezünk. Ez az emigráció egzisztenciális determináltsága következtében az immanensen magyar szellemi élet továbbélésének és kibontakozásának záloga.< o:p>

A globális világ új lehetôségeket és kihívásokat kínál a világmagyarság számára is. A nagy civilizációs versengésben csak azok a csoportok képesek sikeresek lenni, amelyek rendelkeznek komoly szellemi, filozófiai bázissal. A hedonista életvitel ellenében ezért életbevágóan fontosak azok a szellemi műhelyek, amelyek küldetéstudatot, útmutatást, eligazodást képesek nyújtani. A kérdés az, hogy a különbözô régiókban élô és alkotó magyar szellemi műhelyek hogyan tudják a jelenlegi technikai lehetôségeket az együttműködésre kihasználni, milyen összjáték alakul(hat) ki közöttük? Milyen összekötô világnézetre, küldetéstudatra, szellemi kovászra van ehhez szükség? Többek között ezekre a kérdésekre kívánnak válaszokat adni és útmutatást nyújtani felkért szakértô elôadóink.< o:p>

Körünk irodalmi díját, a Magyar Irodalmi Figyelô-t ezévben is odaítéljük egy magyar írónak, éljen bárhol a világon. 2006-ban a Kör Czigány Lóránt (London) laudatioja alapján a díjat Podmaniczky Szilárdnak ítélte oda. Elôzetes: A 2008. évi Tanulmányi Napok témája, jelenlegi terveink szerint, a következô: MAGYAR KULTÚRA III. — MAGYAR TUDOMÁNY ÉS GAZDASÁG WORLD-WIDE. Három pólus: Magyarország, Utódállamok, Nyugat.< o:p>

Tanulmányi Napjainkra minden tagunkat és barátunkat szeretettel hívjuk és várjuk. A Vezetôség< o:p>

 

A 2007. évi Tanulmányi Napok programja
 

DÁTUM / NAP
IDÔ
ELÔADÓ
ELÔADÁS
Szeptember 27., csütörtök 15:00 Tóth Miklós, HÁGA, elnök A Tanulmányi Napok megnyitása
  15:15 Farkas Flórián, HÁGA A Tanulmányi Napok témájának bevezetése
16:00 Tóth Miklós, HÁGA A magyarság jövendô életmezôi
20:00 Orbán Anita, BUDAPEST
Budapest Analyses
Gy. Gyüre György, VESZPRÉM
Internetes televíziók és rádiók
Ferenczes István, CSÍKSZEREDA
Székelyföld, fôszerkesztô
Sepsiszéki Nagy Balázs, SEPSISZENTGYÖRGY
Székelyföld az ezredfordulón

'Magyar szellemi műhelyek world-wide'
Szeptember 28., péntek 09:00 Marácz László, AMSZTERDAM Magyar lobbytársaságok történelmi szerepe
  11:00 Balla Bálint, BERLIN A Szabadegyetem tegnap, ma és holnap
15:00 Haynalné Kesserű Zsuzsanna,
BUENOS AIRES
Jelentkezés Dél-Amerikából
20:00 Cselényi László - elnök
Pörös Géza - műsorokért felelôs alelnök
Katona Erika - elnöki kabinetfônök
Asbóth József - műsorvezetô
Horváth Tamás - rendezô-operatôr


'Duna-TV közönségtalálkozó'

Szeptember 29., szombat 09:00 Káldos János, BUDAPEST "Világkönyvtár" - "Magyar Elektronikus Könyvtár"
  11:00 Ungvári Zrínyi Imre, MAROSVÁSÁRHELY
Filozófia-értelmezések és filozófiai műhelyek
Laczkó Sándor, SZEGED
A 'virtuális' magyar filozófiai hagyomány
(A Böhm-Bartók Társaságról)
Magyar filozófiai műhelyek
15:00 Tompa Gábor, KOLOZSVÁR A folyamatos újítás hagyománya
- A 215 éves Kolozsvári Magyar Színház a 21. században -
19:30 Farkas Flórián, HÁGA Beszámoló a Mikes International VI. évérôl
20:30 Arday Géza, BUDAPEST Magyar Irodalmi Figyelô
21:00 . Irodalmi Est
22:00 . Fogadás
Szeptember 30., vasárnap 10:00 Mariska Zoltán, MISKOLC A nemzet filozófiai fogalma egykor és ma
  12.00 Tóth Miklós, HÁGA, elnök A Tanulmányi Napok bezárása
*
Délelôtt és délután kb. 30 perc kávészünetet tartunk az elôadások között. A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk.
**
Az elôadások alatt gyermekfelügyeletrôl gondoskodunk.

A 2007. évi Tanulmányi Napok programfüzete
(Műsor, jelentkezési lap, és elôadók életrajza)


Tanulmányi Napok 2007. - Programfüzet


1. A kiadványt az ingyenes Acrobat Reader programmal tudja elolvasni. Ha még nem rendelkezik vele, akkor itt töltheti le: Acrobat Reader.
2. A dokumentumok letöltésére Internet Explorer 5.5-t vagy magasabb verziót, az olvasásra pedig Acrobat Reader 5.0-t javasolunk.

Jelentkezés a 2007. évi Tanulmányi Napokra

A jelentkezési lapot lásd fennebb a programfüzetben.

Jelentkezés:
Csanády Ágnes
Suezkade 74, 2517 BX, Den Haag, Hollandia
Telefon: +31-(0)70-3509949
Email: mikes_tn@yahoo.com

Pénzügyekkel kapcsolatos információ:
Roestné Nagy Teréz
Drakestein 12, 2352 JV, Leiderdorp, Hollandia
Telefon: +31-(0)71-5892053
Email: marco_teri@roest1.speedlinq.nl

 

A Tanulmányi Napok helyszíne

Mennorode Konferenciaközpont
Apeldoornseweg 185
8075 RJ Elspeet / Hollandia
Tel.: +31-(0)577-498111
Fax: +31-(0)577-498100

http://www.mennorode.nl

Megközelíthetô:

Autóval:

a 14-es "Elspeet/Nunspeet" lejáratnál ('afrit 14') az autópályáról letérni és Elspeet irányába hajtani. Elspeet-ben a Nachtegaalweg-en hajtani (egyirányú út), a T-keresztezôdésnél balra (Staverdenseweg), a következô T-keresztezôdésnél jobbra Uddel/Apeldoorn irányába. Kb. 400 méter után Elspeet-en kívül balra a Heetkamp utcába behajtani. 1,2 km után az Apeldoornseweg keresztezôdésénél egyenesen elôre a Mennorode Konferenciaközpont parkolójába behajtani.

a 18-as "Kootwijk/Harderwijk" lejáratnál ('afrit 18') az autópályáról letérni és Harderwijk (N302) irányába hajtani. Kb. 2 km után az elsô körforgalomban egyenesen elôre Elspeet irányába hajtani. Kb. 3 km után a második körforgalomban jobbra Elspeet irányába hajtani. Uddel nevű falun keresztülhajtani. Kb. 2 km után a ´Mennorode´ feliratú tábla után jobbra a Heetkamp utcába behajtani. 1,2 km után az Apeldoornseweg keresztezôdésénél egyenesen elôre a Mennorode Konferenciaközpont parkolójába behajtani.

Vonattal:

Az Amsterdam Schiphol repülôtérrôl óránként 2 vonat indul Apeldoornba. Minden óra 21 perckor (Amersfoort-ban át kell szállni) és minden óra 51 perckor (átszállás nélkül). A menetidô 74 perc. Apeldoornból autóbusszal tovább.

Autóbusszal:

104-es busszal Harderwijk irányába. A "Kleine Kolonieweg" - megállónál leszállni. A  Heetkamp utcán végigmenni. 1,2 kilométer után az Apeldoornseweg keresztezôdésénél fekszik a Mennorode Konferenciaközpont.< o:p>

Indulási menetrend:< o:p>

Hétfô - péntek: 6:12; 6:42; 7:12-tôl 19:12-ig minden óra 12 perckor. Szombaton: 9:21-tôl 18:21-ig minden óra 21 perckor. Vasárnap: 9:19-tôl minden óra 19 perckor.


Sajtónyilatkozatok a Tanulmányi Napokról

 

Tanulmányi Napok könyvek


Fotómontázs a Tanulmányi Napokról

Az idén is Juhász Jutja és Pista készítettek fotómontázs a Tanulmányi Napokról.Vissza a Mikes International nyitólapra
Vissza a Hollandiai Mikes Kelemen Kör honlapra