Mikes International

Magyar szellemi fórum
-
Hungarian Periodical for Art, Literature and Science
 

Alapítási év / Founded : 2001.
 

Internet: www.federatio.org/mikes_int.html

Email: mikes_int@federatio.org

Den Haag, Holland
Böhm - Bartók Díj


A Mikes International Alapítvány 2006-ban díjat alapított az egyetemes magyar filozófiai kultúra elômozdítása érdekében. A díj névadói a Kolozsvári Filozófiai Iskola két kiemelkedô alakja: Böhm Károly, a magyar filozófia megalapítója és málnási Bartók György.

A díjalapítás idôpontja a következô évfordulókhoz kapcsolódott:
2006-ban ünnepeltük Böhm Károly születésének 160. évfordulóját s korszakalkotó műve - Az Ember és Világa III. - Axiologia vagy értéktan - megjelenésének 100. évfordulóját; 2007-ben pedig málnási Bartók György születésének 125. évfordulóját ünnepeltük.


A Böhm-Bartók Díjat pályamunkával lehet elnyerni.


Mikes International Alapítvány vezetôsége

Hága, 2008. március 15.
A 2008. évi pályakérdés a következô:

 

málnási Bartók György bölcseleti rendszerének kritikai elemzése


Feltételek:

1. Pályázó:

1. A pályamunkát CD-ROM-on kérjük egy borítékban eljuttatni. A CD-ROM-on tüntesse fel a jeligét (gépelve).
2. A pályázó nevét, lakcímét és email címét egy külön lezárt borítékban mellékelje a CD-ROM-hoz; ezen a borítékon csak a jeligét (gépelve) tüntesse fel.
3. Postacím:
Stichting Mikes International
Suezkade 74
2517 BX Den Haag

Hollandia

2. A pályamű feltételei:

3. A pályamű beküldésének határideje: 2009. március 15.

4. Pályadíj: 2.500 €

5. A pályamű elbírálásának irányelvei: a Díj csak akkor kerül kiosztásra, ha a beküldött pályamű(vek) megüt(nek) egy általunk abszolút értelemben vett akadémiai szintet. Irányadóul felhívjuk a figyelmet Bartók György ´KANT ETIKÁJA ÉS A NÉMET IDEALIZMUS ERKÖLCSBÖLCSELETE´ című művére, amellyel a szerzô 1918-ban elnyerte a Magyar Tudományos Akadémia Gorove-pályázatának díját. A mű a pályázat bírálatával együtt (bírálók: Pauler Ákos és Alexander Bernát) elektronikusan elérhetô a Mikes International könyvkiadási honlapján: http://www.federatio.org/mikes_bibl.html

6. Eredményhirdetés: 2009. augusztus 3. Csak a díjat elnyert pályaműhöz tartozó jeligés boríték kerül felbontásra.

7. A pályamű közlése: a Mikes International Alapítvány fenntartja a jogot arra, hogy a díjat nyert pályamunká(ka)t elsôként publikálja.

 

Mikes International Alapítvány vezetôsége
Hága, 2008. március 15.


A 2008. évi pályázati kiírás PDF-ben: Böhm-Bartók Díj pályázat 2008Év Pályakérdés Nyertes pályamű szerzôje Nyertes pályamű Jelentés
2008 málnási Bartók György bölcseleti rendszerének kritikai elemzése Mariska Zoltán MariskaZoltan_ParsProToto.pdf Jelentés_2008
2007 Kolozsvári Iskola - Badeni Iskola
A két filozófiai iskola közötti párhuzamok és különbségek kritikai elemzése
Mariska Zoltán MariskaZoltan_VoloErgoSum.pdf Jelentés_2007
2006 Böhm Károly értékelméletének és ez értékelmélet történelmi hatásának kritikai tárgyalása Kissné Novák Éva. NovakEva_Vizonto.pdf Jelentés_2006 
Vissza a Mikes International nyitólapra
Back to main page of Mikes International
setstats1