Mikes International

Magyar szellemi fórum
-
Hungarian Periodical for Art, Literature and Science
 

Alapítási év / Founded : 2001.
 

Internet: www.federatio.org/mikes_int.html

Email: mikes_int@federatio.org

Den Haag, Holland
Böhm - Bartók Ösztöndíj


A Mikes International Alapítvány 2006. március 15-én díjat alapított Böhm-Bartók Díj névvel az egyetemes magyar filozófiai kultúra elômozdítása érdekében. A díj névadói a Kolozsvári Filozófiai Iskola két kiemelkedô alakja: Böhm Károly, a magyar filozófia megalapítója és málnási Bartók György.

Az Alapítvány 2007. január 10-én egy újabb díjat alapított, Böhm-Bartók Ösztöndíj névvel, amelynek célja ugyancsak az egyetemes magyar filozófiai kultúra elômozdítása - a diákok körében. Ezen díjat középiskolák diákjai, felsôfokú oktatási intézmények, valamint doktori képzésben részt vevô hallgatók nyerhetik el.


A Böhm-Bartók Ösztöndíjat pályamunkával lehet elnyerni.


Mikes International Alapítvány vezetôsége

Hága, 2008. január 10.
A 2008. évi pályakérdés a következô:

 

Kibédi Varga Sándor bölcselete a kolozsvári iskola és a badeni iskola erôterében


Feltételek:

1. Pályázó:

1. A pályamunkát CD-ROM-on kérjük egy borítékban eljuttatni. A CD-ROM-on tüntesse fel a jeligét (gépelve).
2. A pályázó nevét, lakcímét és email címét egy külön lezárt borítékban mellékelje a CD-ROM-hoz; ezen a borítékon csak a jeligét (gépelve) tüntesse fel. Ugyancsak ebben a lezárt borítékban mellékeljen egy fél évnél nem régebbi hivatalos igazolást az oktatási intézményétôl, amelynek diákja, hallgatója.
3. Postacím:
Stichting Mikes International
Suezkade 74
2517 BX Den Haag

Hollandia

2. A pályamű feltételei:

3. A pályamű beküldésének határideje: 2009. június 10.

4. Pályadíj (egyszeri összeg): 500 €

5. A pályamű elbírálásának irányelvei: a Díj csak akkor kerül kiosztásra, ha a beküldött pályamű(vek) megüt(nek) egy általunk abszolút értelemben vett tudományos szintet.

Követelmény: Írjon részletesen kidolgozott esszét vagy tanulmányt a megadott címrôl, úgy, hogy igazolja a téma alapos ismeretét. Az elkészült írás tartalmazza megalapozott (indokló vagy cáfoló) állásfoglalását a témának a magyar, illetve az egyetemes kultúra adott szakaszának az értelmezésében játszott szerepérôl. Törekedjen arra, hogy mondanivalója a mának szóló, korszerű és eredeti legyen.

Irányadóul felhívjuk a figyelmet Kibédi Varga Sándor ´VALÓSÁG ÉS ÉRTÉK - Az ismeretelmélet és értékelmélet alapproblémája´, valamint Vatai László ´A szociális filozófia alapjai Böhm Károly tanában (in. TÁRSADALOMBÖLCSELETI TANULMÁNYOK)´ című művekre. Mindkét mű elektronikusan elérhetô a Mikes International könyvkiadási honlapján: http://www.federatio.org/mikes_bibl.html

6. Eredményhirdetés: 2009. szeptember 10. Csak a díjat elnyert pályaműhöz tartozó jeligés boríték kerül felbontásra.

7. A pályamű közlése: a Mikes International Alapítvány fenntartja a jogot arra, hogy a díjat nyert pályamunká(ka)t elsôként publikálja.

 

Mikes International Alapítvány vezetôsége
Hága, 2008. január 10.


A 2008. évi pályázati kiírás PDF-ben: Böhm-Bartók Ösztöndíj pályázat 2008
Év Pályakérdés / pályázati kiírás Nyertes pályamű szerzôje Nyertes pályamű Jelentés
2008 Kibédi Varga Sándor bölcselete a kolozsvári és a badeni iskola erôterében Nem érkezett be pályamű..
2007 Böhm Károly bölcselete Nem érkezett be pályamű. 
Vissza a Mikes International nyitólapra
Back to main page of Mikes International
setstats1