Mikes International

1. Philosophiai Symposium

2007. szeptember 26 - 27.
 

TEENDÔINK A MAGYAR FILOZÓFIA ÜGYÉBEN

„Ha a régiek mindent fel is fedeztek volna: mindenkor új lesz mégis a mások által felfedezettek használata, tudása és rendszerezése.”
Seneca 64. levelébôl
  (Apáczai Csere János Magyar Encyclopaediajának címlapján)

 

Mennorode Konferenciaközpont
Elspeet / HollandiaTartalomA 2007. évi Philosophiai Symposium témája

A hágai székhelyű Mikes International Alapítvány keretében működô Böhm-Bartók Társaság málnási Bartók György egy 1928-ból származó tanulmányának címét kölcsönözve filozófiai symposium-sorozatot indít el, amelynek célja kettôs: egyrészt a magyar filozófia történetének szisztematikus, kritikai feldolgozása, másrészt, a magyar filozófiai hagyományokra és a magyar szellemiségre szervesen épülô filozófiai kultúra továbbfejlôdésének elôsegítése.

Bartók György e dolgozatában több elônyét sorolja fel a magyar filozófia története kutatásának. Elsôként említi, hogy a magyar filozófia kritikai története megvilágosítja és öntudatosítja a magyar művelôdés történetét. Továbbá becses adalékokat szolgáltat a filozófia egyetemes története számára. Harmadsorban, a magyar filozófia története nagyban elôsegíti a magyar nép szellemi habitusának ismeretét.

Mikor mi magyar filozófiáról, illetve filozófiai kultúráról beszélünk, két dolgot kell mindenképpen szem elôtt tartanunk: elôször azt, hogy egy filozófiai mű, vagy rendszer nem elsôsorban, vagy kizárólag attól magyar, hogy magyarul írta a szerzôje. Másodsorban pedig azt, hogy itt semmiféle nacionalista beképzeltségrôl nincs szó: minden kultúrateremtô képességgel rendelkezô népnek megvan a maga autochton filozófiája, ugyanis a filozófia a szellem önismerete. S ha megszívlelni kívánjuk a Delphiben levô jósda feliratát: gnoti seauton, akkor egyszerűen kötelességünk a magyar filozófia történetének kritikai feldolgozása.

Ezen az úton haladva juthatunk egyre közelebb ahhoz az ismerethez, hogy kik vagyunk mi magyarok, milyen a viszonyunk a világ többi népéhez, s végül a kérdések legfontosabbikához: mi a küldetésünk ebben a világban.

Sorozatindító symposiumunkon helyzetfelmérést kívánunk végezni. Tisztázni szeretnénk mindenekelôtt azt, hogy hol tart a mai magyar filozófia, milyen a hagyomány kontinuitásának kérdése, milyen fejlôdési irányok lehetségesek. Mindezt természetesen az egyetemes filozófia keretébe ágyazva. Végül, de nem utolsósorban a sorozat tematikáját, illetve felépítését szeretnénk megállapítani.

Philosophiai Symposiumunkra minden barátunkat és érdeklôdôt szeretettel hívjuk és várjuk. 

A Vezetôség 

 

A 2007. évi Philosophiai Symposium programja
 
 

DÁTUM / NAP
IDÔ
ELÔADÓ
ELÔADÁS
Szeptember 26., szerda 08:45 Tóth Miklós, HÁGA, elnök A Philosophiai Symposium megnyitása
 . 09:00 Farkas Flórián, HÁGA A Philosophiai Symposium témájának bevezetése
09:30 Ungvári Zrínyi Imre, MAROSVÁSÁRHELY Irányzatok, iskolák és szellemi alkotóközösségek a magyar filozófia  történetében
10:00 Mészáros András, ILLÉSHÁZA A magyar filozófiai kultúra múltja és jelene a magyar filozófia történetírásának szemszögébôl
. SZÜNET .
11:00 Weiss János, PÉCS A rendszerváltozás és a magyar filozófiai élet
11:30 Mester Béla, BUDAPEST A magyar filozófiatörténet újraírandó kánonja
12:00 Kissné Novák Éva, SZEGED Értékek tegnap és ma
. SZÜNET .
14:00 Bodó Pál, MISKOLC Irónia, nemzeti eszme és liberalizmus
14:30 Mariska Zoltán, MISKOLC A philosophia perennis lehetôsége egykoron és ma
15:00 Laczkó Sándor, SZEGED A 'virtuális' magyar filozófiai hagyomány
. SZÜNET .
16:00 Veress Károly, KOLOZSVÁR Lehetséges-e erdélyi magyar filozófiai hagyomány?
16:30 Tonk Márton, KOLOZSVÁR "Van a filozófiának egészen erdélyi feladata is..."
- Kolozsvári forráskutatások a magyar filozófia körében -
17:00 Gál László, KOLOZSVÁR Mi visszaszerzendô a magyar nyelvű logika történetébôl, különösképpen Erdélyben a XVII. század közepétôl a XX. század közepéig terjedô idôszakban?
17:30 Angi István, KOLOZSVÁR Az erdélyi magyar filozófia esztétikatörténeti vonulata máig
. SZÜNET .
20:00 Farkas Flórián, HÁGA A Mikes International a magyar filozófia szolgálatában
21:00 Plenáris beszélgetés.
Szeptember 27., csütörtök 09:00 Veres Ildikó, BÜKKSZENTKERESZT Filozófiai rendszerek: Böhm Károly és Brandenstein Béla
 . 09:30 Somos Róbert, PÉCS Pauler Ákos logikai platonizmusa
10:00 Tóth Miklós, HÁGA Új theológia
. SZÜNET .
11:00 Plenáris beszélgetés.
12:00 Tóth Miklós, HÁGA, elnök A Philosophiai Symposium bezárása
*
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk.

A 2007. évi Philosophiai Symposium programfüzete
(Műsor, jelentkezési lap, és elôadók életrajza)


Philosophiai Symposium 2007. - Programfüzet


1. A kiadványt az ingyenes Acrobat Reader programmal tudja elolvasni. Ha még nem rendelkezik vele, akkor itt töltheti le: Acrobat Reader.
2. A dokumentumok letöltésére Internet Explorer 5.5-t vagy magasabb verziót, az olvasásra pedig Acrobat Reader 5.0-t javasolunk.


Jelentkezés a 2007. évi Philosophiai Symposiumra

A jelentkezési lapot lásd fennebb a programfüzetben.

Jelentkezés:
Farkas Flórián
Suezkade 74, 2517 BX, Den Haag, Hollandia
Email: mikes_int@federatio.org

 

A Philosophiai Symposium helyszíne

Mennorode Konferenciaközpont
Apeldoornseweg 185
8075 RJ Elspeet / Hollandia
Tel.: +31-(0)577-498111
Fax: +31-(0)577-498100

http://www.mennorode.nl

Megközelíthetô:

Autóval:

a 14-es "Elspeet/Nunspeet" lejáratnál ('afrit 14') az autópályáról letérni és Elspeet irányába hajtani. Elspeet-ben a Nachtegaalweg-en hajtani (egyirányú út), a T-keresztezôdésnél balra (Staverdenseweg), a következô T-keresztezôdésnél jobbra Uddel/Apeldoorn irányába. Kb. 400 méter után Elspeet-en kívül balra a Heetkamp utcába behajtani. 1,2 km után az Apeldoornseweg keresztezôdésénél egyenesen elôre a Mennorode Konferenciaközpont parkolójába behajtani.

a 18-as "Kootwijk/Harderwijk" lejáratnál ('afrit 18') az autópályáról letérni és Harderwijk (N302) irányába hajtani. Kb. 2 km után az elsô körforgalomban egyenesen elôre Elspeet irányába hajtani. Kb. 3 km után a második körforgalomban jobbra Elspeet irányába hajtani. Uddel nevű falun keresztülhajtani. Kb. 2 km után a ´Mennorode´ feliratú tábla után jobbra a Heetkamp utcába behajtani. 1,2 km után az Apeldoornseweg keresztezôdésénél egyenesen elôre a Mennorode Konferenciaközpont parkolójába behajtani.

Vonattal:

Az Amsterdam Schiphol repülôtérrôl óránként 2 vonat indul Apeldoornba. Minden óra 21 perckor (Amersfoort-ban át kell szállni) és minden óra 51 perckor (átszállás nélkül). A menetidô 74 perc. Apeldoornból autóbusszal tovább.

Autóbusszal:

104-es busszal Harderwijk irányába. A "Kleine Kolonieweg" - megállónál leszállni. A  Heetkamp utcán végigmenni. 1,2 kilométer után az Apeldoornseweg keresztezôdésénél fekszik a Mennorode Konferenciaközpont.

Indulási menetrend:

Hétfô - péntek: 6:12; 6:42; 7:12-tôl 19:12-ig minden óra 12 perckor. Szombaton: 9:21-tôl 18:21-ig minden óra 21 perckor. Vasárnap: 9:19-tôl minden óra 19 perckor.


Sajtónyilatkozatok a Philosophiai Symposiumról

 

Philosophiai Symposium könyvek
Vissza a Mikes International nyitólapra
Vissza a Hollandiai Mikes Kelemen Kör honlapra