Magyar Ifjak Világfóruma (MIV)
Hollandiai Tagozat

 

 1848-49-es EMLÉKTÚRAA MIV és az MVSZ 1998. júliusában megszervezte a MIV alakuló ülése után a második nagy összejövetelét, melyet egybekötött az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 150. évfordulójának a megünneplésével. A majd két hétig tartó 'Emléktúrá'-ra 18 országból jöttek a magyar, magyar származású és nem magyar, de a magyar kultúr- és baráti világhoz kötôdô résztvevôk. Ezek az országok: Ausztrália, Ausztria, Dél-Afrika, Finnország, Hollandia, Jugoszlávia (Vajdaság), Kanada, Litvánia, Magyarország, Németország, Olaszország, Románia (Erdély), Svájc, Szlovákia (Felvidék), Svédország, Ukrajna (Kárpátalja), USA, Venezuela.

Az 'Emléktúrá'-ról 380 perces videofilm készült. Megrendelhetô: Megyesi T. Csilla, MIV Nyugati régió referense, H-1068 Budapest, Benczúr u. 15.,  tel.: 00-36-1-3517951,  fax: 00-36-1-3214842,  E-mail: mvsz-nyr@c3.hu
 

Az 'Emléktúra' fô állomásainak rövid összefoglalása:
 


Vissza a Magyar Ifjak Világfóruma (MIV) Hollandiai Tagozat honlapra