VERENIGING MIKES KELEMEN KÖR IN NEDERLAND
Association for Hungarian Art and Literature in the Netherlands
E-mail: mikes_hollandia@hotmail.com

De Vereniging Mikes Kelemen Kör in Nederland werd in 1951 opgericht door Hongaarse studenten aan Nederlandse universiteiten. Het doel van de vereniging is het bewaren, verrijken en bekend maken van uitingen van Hongaarse cultuur in Nederland.

Bestuur:
 
Voorzitter: Ir. F. Farkas, MBA
Secretaris: Mw. M. Kónya
Penningmeester: Drs. K. Marosvölgyi
Bestuurslid: Mr.  M.I. Tóth

Programma in de loop van het verenigingsjaar

De Vereniging organiseert per jaar 10 lezingen, meestal in het Hongaars Ontmoetingscentrum te Vianen. Daarnaast organiseert zij excursies en andere bijeenkomsten. Het seizoen loopt van september tot juni.

Voor het programma van het actuele verenigingsjaar klik hier.
 

Studiedagen:

De Vereniging organiseert sedert 1959 ieder jaar in de maand september haar Studiedagen. Programma van de Studiedagen
 

Contributie:  30,- euro per jaar. Postbank nr. 3777858 t/n Stichting Mikes Kelemen Kör.
 
 

Wat is de  Mikes Kelemen Kör ?

De Mikes Kelemen Kör werd in 1951 opgericht door - voor het merendeel - Hongaarse studenten aan Nederlandse universiteiten. De vereniging telt ca 200 leden en 300 belangstellenden. Het bestuur wordt jaarlijks door de leden gekozen.

Eenmaal per maand vindt een bijeenkomst plaats (meestal in Vianen in het Hongaars Ontmoetingscentrum aldaar, doch van tijd tot tijd in Amsterdam) gewijd aan een inleiding over een wetenschappelijk of literair onderwerp. De meeste inleidingen worden in het Hongaars gehouden, tweemaal per jaar is er een lezing in het Nederlands.

Eenmaal per jaar vinden in de maand september de MIKES-Studiedagen plaats met inleiders en deelnemers uit alle delen van de wereld. Deze worden georganiseerd rondom een wetenschappelijk, literair of artistiek thema, dat enig verband heeft met Centraal Europa. Sedert 1982 wordt tijdens de Studiedagen door een algemeen bekende en erkende auteur of literair criticus de Mikes-literaire prijs genaamd 'Hongaarse Literaire Spectator' toegekend aan een Hongaarse auteur ongeacht waar ter wereld.

Deze literaire prijs werd toegekend aan de volgende personen:

Péter Esterházy (Boedapest), Péter Nádas (Boedapest), Péter Hajnóczy (Boedapest), György Rába (Boedapest), Ottó Tolnai (Novi Sad/Újvidék), Gyula Kodolányi (Boedapest), Lóránt Kabdebó (Miskolc), F. László Földényi (Boedapest), Zsolt Csalog (Boedapest), László Krasznahorkai (Boedapest), György Petri (Boedapest), László Cselényi (Bratislava/Pozsony), János Pusztai (Baia Mare/Nagybánya), Sándor Radnóti (Boedapest), László Márton (Boedapest), Dezsô Tandori (Boedapest), Endre Kukorelly (Boedapest), Kinga Illyés (Tirgu Mures/Marosvásárhely), Mihály Sebestyén (Tirgu Mures/Marosvásárhely), Lajos Parti Nagy (Boedapest), Ádám Makkai (Chicago), Zsuzsa Rakovszky (Boedapest), Endre Karátson (Parijs), Árpád Tôzsér (Bratislava/Pozsony), Katalin Ladik (Boedapest), Attila Szepesi (Boedapest), Attila Mózes (Kolozsvár/Cluj).

De literaire prijzen werden toegekend op grond van de voordrachten van de volgende schrijvers respectievelijk literaire critici:

Péter Balassa (Boedapest), László Cs. Szabó (Londen), Gábor Csordás (Pécs), Lóránt Czigány (Londen), György Gömöri (Cambridge), Lajos Grendel (Bratislava/Pozsony), Gyôzô Határ (Londen), Endre Karátson (Parijs), László Kemenes Géfin (Montreal/Groningen), Áron Kibédi Varga (Amsterdam), Aladár Lászlóffy (Cluj/Kolozsvár), Pál Nagy (Parijs), Mátyás Sárközi (Londen), Gyula Sipos (Parijs), Beáta Thomka (Novi Sad/Újvidék-Pécs), Tibor Papp (Parijs/Boedapest).

Uitgaven van de Mikes kelemen Kör (in het Hongaars tenzij anders aangegeven):

1. Sándor Weöres, Tûzkút ('Vuurbron'), 1964 (gedichten; in samenwerking met 'Magyar Mûhely' te Parijs)
2. Eszmék Nyomában ('In het voetspoor van Ideeen'; Selectie uit de voordrachten der Studiedagen), 1965
3. Három tanulmány az avantgardról ('Drie studies over de avantgarde'), 1973
4. Az embernek próbája ('De proeve des mensen'; jubileumuitgave ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan van de Mikes Kelemen Kör), 1973
5. Adam Makkai (ed.) Toward a Theory of Context in Linguistics and Literature (inleidingen tijdens de Studiedagen in 1971); tezamen met de uitgeverij Mouton, Den Haag, 1976
6. Nyugati Magyar Irodalom ('Hongaarse Literatuur in het Westen') 1976
7. Mérlegen ('In de Waagschaal'), 1978
8. Belsô Tilalomfák - Tanulmányok a Társadalmi öncenzúráról, ('Verbodsborden in onszelf - Studies over zelfcensuur') 1982
9. Hit-Világ-Nézet ('Geloof-Wereld-Beschouwing'), 1983
10. Önarcképünk sorsunk tükrében 1945 - 1949 ('Ons zelfportret in de spiegel van ons lot 1945 - 1949), Sine ira et studio, 1984
11. Változás és Állandóság - Tanulmányok a magyar polgári társadalomról ('Verandering en stabiliteit - Studies over de Hongaarse burgermaatschappij'), 1989
12. A szó hatalma ('De macht van het woord'), 1991
13. Hungarian-Dutch contacts in Medicine since the Epoch of Herman Boerhaave (in samenwerking met de Emil Starkenstein Foundation en de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen), 1995
14. Az új század küszöbén - Válogatás a Tanulmányi Napok anyagából ('Op de drempel van de nieuwe eeuw - selectie uit de inleidingen der Studiedagen'), in samenwerking met de uitgeverij 'Jelenkor' te Pécs, 1998.

15. Számadas - Hollandiai Mikes Kelemen Kör 1951 - 2001. In samenwerking met de uitgeverij 'Kalligram' te Pozsony/Bratislava, 2001.
 

Terug naar de home page Hongaarse Federatie in Nederland