Magyar Ifjak Világfóruma (MIV)
Hollandiai Tagozat
 


 
  

Magyar Ifjak Világfóruma Közgyûlés, Budapest, 1999. április 7-8.
Magyarok Világszövetsége Közgyûlés, Budapest, 1999. április 9-10.

A Közgyûlésre elkészített és ott a résztvevôknek kiosztott beszámoló a hollandiai magyar helyzetrôl


Hollandiában a különbözô generációk egymással nagyon jó munkakapcsolatban vannak. Itt a fiatalok általában egy-egy szervezet egészében funkcionálnak. Fiatalok és idôsebbek együttmûködése tapasztalható minden síkon. A magyar szervezetek kulturális és egyházi funkciót töltenek be. A ‘Hollandiai Magyar Hírek’ áttekintô képet ad a hollandiai magyar szervezetekrôl. Az országban kb. 7.500  -  10.000 magyar él.
 

1.)  A Hollandiai Magyar Szövetség országos átfogó (csúcs)szervezetként mûködik. Néhány hét múlva a Szövetség honlapja (home page) olvasható lesz az Interneten. Ez magába foglalja többek között minden hollandiai magyar kulturális és egyházi szervezet aktuális programját.
2.)  A legaktívabb és legismertebb szervezet az 1951. óta mûködô Hollandiai Mikes Kelemen Kör. Havonta szervez kulturális összejövetelt és más rendezvényeket is, továbbá évente szeptemberben Tanulmányi Napokat. Az ez évi - 40. - Tanulmányi Napok (szeptember 9-12.) témája: ‘Magyar Phoenix. Feltámadásaink.’ A vezetôségben és az aktív tagok körében a fiatal generáció jelentôsen képviselve van.
3.)  A Hungária Klub Amszterdam 1929 Hollandia legrégibb és Nyugat-Europa egyik legrégibb magyar szervezete. Ez évben ünnepli 70 éves fennállását. Benne idôsebbek és fiatalok egyaránt tevékenykednek.
4.)  Vianenben van az országos ‘Magyar Otthon’, amely a Hollandiai Magyar Protestáns Lelkigondozói Szolgálat tulajdona és központja. Itt protestáns lelkigondozói (benne ifjúsági) munka folyik. A Protestáns Lelkigondozói Szolgálat adja ki a ‘Jöjjetek’ címû egyházi lapot. A Mikes Kelemen Kör szinte mindig Vianenben jön össze.
5.)  Római katholikus síkon a Hollandiai Magyar Egyházközségi Tanács szervezi a munkát, amelynek keretében ifjúsági munka is folyik.
6.)  A KMÉM-Pax Romana római katholikus kulturális szervezet, amelyben a különbözô generációk együttmûködnek.
7.)  A Széchenyi Egyesület a Hollandiai Magyar Szövetség által létrehozott ‘másodgenerációs’ szervezetként állt el?. Ma különbözô generációkat egyesít. Nyelve holland. Idôrôl-idôre összejöveteleket rendeznek, amelynek keretén belül nagy figyelmet szentelnek a magyar konyhának. Emellett elôadásokat szerveznek tagjaik számára.
8.)  A MaFi (Magyar Fiatalok) jórészt azok klubja, akik ideiglenesen tartózkodnak Hollandiában (‘au-pair’ lányok, egyetemi ösztöndíjasok, stb). Havonta rendez összejöveteleket és klubesteket az ország különbözô részein.
9.)  A ‘Tekergô’ Gyermektábor 3-12 éves korú gyermekekkel foglalkozik rendszeres összejövetelek keretében a Vianeni Magyar Otthonban. Népmese, népdal tanítás, bábjáték, vetélkedôk szerepelnek a programban. A csoport a gyermekeknek periodikus lapot ad ki.
10.)  Az ‘Attila’ cserkészcsapat az utóbbi idôben nem fejt ki különösebb tevékenységet. Azonban vannak jelek, amelyek arra mutatnak, hogy a jövôben újra beindul a cserkész élet Hollandiában.
11.)  A groningeni és az amszterdami egyetemeken van magyar oktatás. Groningen elsôsorban nyelvészeti és irodalmi, Amszterdam a nyelv mellett általanos magyar kulturális orintálódású.
 

HOLLANDIAI MAGYAR SZÖVETSÉG

Dr. Tóth Miklós, titkár
 

Vissza a Magyar Ifjak Világfóruma (MIV) Hollandiai Tagozat honlapra