Mikes International

Magyar szellemi fórum
-
Hungarian Periodical for Art, Literature and Science
 

Alapítási év / Founded : 2001.
 

Internet: www.federatio.org/mikes_int.html

Email: mikes_int@federatio.org

Den Haag, Holland
Mikes International
ISSN 1570-0070

Aktuális szám / Current Issue

2015. október - december / October - December 2015

XV. évfolyam, 4. szám / Volume XV., Issue 4. : Mikes_International_0415.pdf1,2,3,4

Tartalom / Content

 • BESZÉDEK
 • Sepsiszéki Nagy Balázs: A köztünk élô Orbán Balázs
 • Tóth Miklós: A magyarság jövôje
 • PHILOSOPHIA PERENNIS
 • Virovecz Katalin: Polányi Mihály morális inverzió fogalma és kapcsolata a francia felvilágosodással
 • EZOTÉRIA
 • Dobos Csanád: Homérosz: Odüsszeia - Napút elemzése
 • NYELVÉSZET
 • Delibeli József: Rovásfeliratos gyűrűk
 • TÖRTÉNELEM
 • Bencze Mihály: Kôműves Kelemen hun eredete
 • NÉPMŰVÉSZET
 • László Péter Sándor: Kerülén mentén´
 • IRODALOM
 • Bencze Mihály: Sándor József az Alecsandri, Eminescu, és Muresanu versek elsô fordítója
 • Kukucska Ferenc: Katis mama
 • Kukucska Ferenc: Hűségpróba
 • Kukucska Ferenc: Sára és Marci
 • Mester Györgyi: Elbeszélések
 • Valek Tünde: Versek
 • KÖNYVISMERTETÔ
 • Obrusánszky Borbála: A mongol világbirodalom és a kereszténység


Archívum / Archive
 

Szám / Issue Dátum / Date Tartalom / Content File1,2,3,4
XV/3 2015. 7-9
 • EZOTÉRIA
 • Dobos Csanád: Homérosz: Iliász - Napút elemzése
 • NYELVÉSZET
 • Czeglédi Katalin: Angela Marcantonio Az uráli nyelvcsalád című könyvérôl
 • Delibeli József: Székelyföldi kôrovások
 • TÖRTÉNELEM
 • Bencze Mihály: Történelmi méltatások
 • Obrusánszky Borbála: Férfiak erôpróbája
 • SZOCIOLÓGIA
 • Heltai Miklós: Értékôrzés a családi és iskolai gyermeknevelésben
 • NÉPMŰVÉSZET
 • Bozsó Csaba: Faszobrászat
 • László Péter Sándor: Kriza (Az álomlátó fiú: azaz, a juhász álma) az antropológia tükrében
 • IRODALOM
 • Kalász István: Elbeszélések
 • Kukucska Ferenc: Levelek egy szerelemrôl
 • KÖNYVISMERTETÔ
 • Köpeczi Bócz Edit: Negyvenegy prédikátor
Mikes_International_0315.pdf
XV/2 2015. 4-6
 • PHILOSOPHIA PERENNIS
 • Kiss Endre: Jacques le fataliste et son maitre Hegelnél és Diderot-nál
 • Veres Ildikó: Az itt-lét, a hiány, a betegség és a halál-tapasztalat – kérdésfeltevések és argumentációk Király V. István fenomenológiai-ontológiai munkáiban
 • NYELVÉSZET - LINGUISTICS
 • Czeglédi Katalin: Angela Marcantonio A történeti nyelvészet és a magyar nyelv eredete című könyvérôl
 • Mellár Mihály: A Lineáris A Írás Olvasása
 • MELLÁR, Mihály: Reading of Linear A Writings
 • TÖRTÉNELEM
 • Bencze Mihály: A Prahova völgyének az iparosítása
 • Bérczi Szaniszló: Etruszk, római és toszkániai művészet
 • IRODALOM
 • Bencze Mihály: Wass Albert és a Tászok-tetô
 • Kukucska Ferenc: Guszti emberei
 • KÖNYVAJÁNLÓ
 • Farkas Flórián: Kukucska Ferenc könyveinek margójára
Mikes_International_0215.pdf
Mellékletek - Supplements

MELLÁR, Mihály:

A Lineáris A Írás Olvasása - Reading of Linear A Writings

Czeglédi Katalin:

Kis Orosz Nyelvtan - Nyelvtan és Gyakorlókönyv kezdôknek

Mikes_International_0215_s1_cover.pdf

Mikes_International_0215_s1.pdf

Mikes_International_0215_s2.pdf

XV/1 2015. 1-3
 • PHILOSOPHIA PERENNIS
 • Kiss Endre: A nemzet-problematika új szövegösszefüggéseirôl
 • Ballók Amarilla: Az intuíció értelmezése Sík Sándor esztétikájában
 • NYELVÉSZET
 • Bencze Mihály és Tácsi István: A moldvai csángó nép besenyô-magyar eredete
 • Czeglédi Katalin: Gyárfás Ágnes A Halotti beszéd mondattana című könyvérôl
 • TÖRTÉNELEM
 • Erős Vilmos: A hanyatlás motívuma a két világháború közötti magyar történetírásban és történeti gondolkozásban
 • IRODALOM
 • Bencze Mihály: Oláh Gyuri ötágú sípja
 • Kukucska Ferenc: A habok zúgása
 • MITOLÓGIA
 • László Péter Sándor: Mese-mise
Mikes_International_0115.pdf
XIV/4 2014. 10-12
 • PHILOSOPHIA PERENNIS
 • Kiss Endre: A gyermek kultusza és a málenkij robot között
 • NYELVÉSZET
 • Czeglédi Katalin: Nyelvi kompetencia – kommunikatív kompetencia a földrajzi nevekben
 • TÖRTÉNELEM
 • Bencze Mihály: Hétfalusi tekepályák
 • Erős Vilmos: Ein Bahnbrecher der modernen Gesellschaftsgeschichte in Ungarn. (Elemér Mályusz.)
 • IRODALOM
 • Kukucska Ferenc: A tisztás
 • Mester Györgyi: Elbeszélések
 • MŰVÉSZET
 • Bérczi Szaniszló: Mezopotámiai művészetek
 • ÚTINAPLÓ
 • Bencze Mihály: Bodor Géza bukaresti emlékei
 • Horváth Izabella : Keleti leckék
Mikes_International_0414.pdf
XIV/3 2014. 7-9
 • IN MEMORIAM
 • Borbándi Gyula (1919-2014)
 • PHILOSOPHIA PERENNIS
 • Kiss Endre: Az irodalmi tárgyiasság filozófiai vetülete
 • NYELVÉSZET
 • Bencze Mihály: Magyar katonai zsargon az elsô világháborúból
 • Czeglédi Katalin: A kettôs kereszt mint jelkép a nyelvünkben
 • TÖRTÉNELEM
 • Erős Vilmos: Van-e a történelemnek elmélete?
 • Erős Vilmos: Das Textbuch als "kulturelle Repräsentation". (Zum Anlaß der historiographischen Sammlung von Adam Budd.)
 • Farkas László Róbert: Pallavicini-kápolna az ópusztaszeri Emlékparkban
 • IRODALOM
 • Kukucska Ferenc: Angyal a Doberdón
 • Mester Györgyi: Elbeszélések
 • KÖNYVRECENZIÓ
 • Kiss Endre, Marx lábnyomai...és átváltozásai
 • ÚTINAPLÓ
 • Bencze Mihály: Zajzoni Rab István Bukuresti utazása
 • KONFERENCIA
 • Dózsa György Emlékév
Mikes_International_0314.pdf
XIV/2 2014. 4-6
 • PHILOSOPHIA PERENNIS
 • Kiss Endre: „A filozófia szerepe a marxizmusban”
 • NYELVÉSZET
 • Bencze Mihály & Tácsi István: Bukarest és Románia -EST végzôdésű településneveinek titkai
 • TÖRTÉNELEM
 • Bencze Mihály: A Monarchia kínai területe
 • Farkas László Róbert: A szovjet ideológia fojtogató ölelése a magyar színházművészetben
 • Horváthy Sára: Párizs, középkori diákváros
 • IRODALOM
 • Kukucska Ferenc: Dublin
 • Mester Györgyi: Elbeszélések
 • MŰVÉSZET
 • Segesváry Viktor: The meaning of Religious Aesthetics
 • KULTURÁLIS ÚTINAPLÓ
 • Bérczi Szaniszló: Dél-Dunántúl
 • ÚJ KÖNYVEK
 • Választás elôtt
 • Saáry Katalin Júlia: Kukucska Ferenc novelláskötete elé
Mikes_International_0214.pdf
XIV/1 2014. 1-3.
 • PHILOSOPHIA PERENNIS
 • Kiss Endre: Az avantgarde és az abszurd között
 • THEOLO0GIA
 • Tóth Miklós: Helyünk a világban a 21. században és azután
 • Zalatnay István: Múltértelmezés és liturgia
 • NYELVÉSZET
 • Bérczi Szaniszló: Fogalomfejlôdési irányok és rétegtani modell a Czuczor-Fogarasi gyökrendszer alapján
 • Czakó Gábor: Szabir szó és szolga
 • Mellár Mihály: Atlantisz - hol volt, hol nem volt
 • Mellár Mihály: Magyar Nagyasszony a magyarok istene
 • TÖRTÉNELEM
 • Erős Vilmos: A középkori történetírás
 • ERÔS, Vilmos: Historiographie catholique en Hongrie entre les deux guerres mondiales
 • Farkas László Róbert: Inczédy László, szegedi vallástanári jelentése az 1947/48-as tanévrôl
 • IN MEMORIAM
 • Bencze Mihály: Emlékezzünk Kajcsa Annára
 • Z. Tóth Csaba: Százados tölgyfa, ég és föld között, múlhatatlan
 • IRODALOM
 • Horváth Márta: Úton hazafelé
 • MŰVÉSZET
 • Nagy Ildikó: L’abbraccio della Luna
 • KRÓNIKA
 • Bencze Mihály: Az Árpád-szobor árnyékában
 • ÚJ KÖNYVEK
 • Benedek Csaba: Megjelent Balázs Lajos: Sorsfordulások rítusai a székely-magyaroknál I. - Szeretet fogott el a gyermek
 • ÍGY ÍRTUNK MI
 • Sulyok Vince: Björneboe: „Madárbarátok”
 • Sulyok Vince: Göteborgi Operaház tervei
 • Sulyok Vince: Naum Gabo munkássága
 • Sulyok Vince: Pirandello: „Hat szerep szerzőt keres” című drámája Ingmar Bergman rendezésében
 • Sulyok Vince: Bergeni ünnepi játékok
 • Sulyok Vince: Északi Tanács-Északi Díj: Johan Borgen
 • Sulyok Vince: Száz éves a „Peer Gynt”
 • AUFRUF ZU VERÖFFENTLICHUNGEN
Mikes_International_0114.pdf
XIII/4 2013. 10-12.
 • KRÓNIKA
 • Egyed Péter: Böhm Károly és helye a magyar filozófiai kultúrában
 • Farkas Flórián: Eurázsiai Kaleidoszkóp 2013-2014
 • Tóth Miklós: A magyar reformátusok egyetemes feladatai a Magyar Szellemi Hazában
 • PHILOSOPHIA PERENNIS
  • Kádár Zoltán: Heidegger és a nyersanyagbázissá degradált világ
  • Máté Zsuzsanna: „…a művészet a filozófia egyetlen igazi és örök organonja…” - A jénai kora-romantikus művészetfilozófusok egység-elvérôl -
 • NYELVÉSZET
 • Czakó Gábor: Kalandozás névtôl nyelvig
 • Mihály Mellár: A lüki nyelvrôl és írásáról
 • TÖRTÉNELEM
 • Bencze Mihály: A barcasági Csernátfalu ôsi Bogyén- és Eger-kultúrái
 • ERÔS, Vilmos: The Theme of Decline in Hungarian Historiography and Historical Thinking in the First Half of the 20th Century
 • Farkas László Róbert: Tekinthetünk-e apostolként Mária Magdolnára?
 • László Péter Sándor: Hadiút volt–e a „Nagy selyem út” ?
 • IRODALOM
 • Kiss Endre: A kommersz maszkjában…
 • Kukucska Ferenc: Sziget
 • KIÁLLÍTÁSOK
 • Murakeözy Patrícia Éva: Nagy Péter, az elhivatott cár
 • Plájás Ildikó Zonga: Constantijn & Christiaan Huygens
 • KÖNYVBEMUTATÓ
 • Saáry Katalin Júlia: Kukucska Ferenc - „Nem felejtek”
 • ÍGY ÍRTUNK MI
 • Sulyok Vince: Karácsony a Sarkcsillag alatt...
 • Sulyok Vince: 80. norvég képzôművészek ôszi tárlata
 • Sulyok Vince: Jakob Weidemann új alkotása
 • Sulyok Vince: Finn Carling: “A rácsok”
 • Sulyok Vince: Nyugati levél
Mikes_International_0413.pdf
Melléklet - Supplement

Mellár Mihály: A lüki írásos emlékek gyűjteménye I-II-III

Mikes_International_0413s.pdf
XIII/3 2013. 7-9.
 • NIEUWS - NEWS - HÍREK
 • Marácz László: Rebellie aan de Donau
 • PHILOSOPHIA PERENNIS
  • Kádár Zoltán: Marx és a gép – a fiatal és az idôs Marx viszonya a technológiához
  • Kiss Endre: Thomas Bernhardt — a tárgyvesztés irodalma
  • Máté Zsuzsanna: A művészet filozófiai ’kisemmizésérôl’
 • NYELVÉSZET
 • Czeglédi Katalin: A magyar-török nyelvviszony
 • Mihály Mellár: Lüki nyelvi emlékeink
 • TÖRTÉNELEM
 • Bencze Mihály: Szovjet makaróni gyár Csernátfaluban
 • Bérczi Szaniszló: Pikt-szkíta skóciai művészet
 • Z. Tóth Csaba: Dzsagfar Tarihi
 • IRODALOM
 • Kukucska Ferenc: Pofon
 • ZENEMŰVÉSZET
 • Plájás Ildikó Zonga: A technikán túl
 • KRÓNIKA
 • Obrusánszky Borbála: Az új magyar zarándokhely
 • ÍGY ÍRTUNK MI
 • Sulyok Vince: Színházi élet Oslóban
 • Sulyok Vince: Nyugati levél
 • Sulyok Vince: Nyugati levél
 • Sulyok Vince: Peer Gynt
 • Sulyok Vince: Nyugati levél
 • Sulyok Vince: Nyugati levél
 • FELHÍVÁS
 • VIII. Kiss Árpád Emlékkonferencia
Mikes_International_0313.pdf
Melléklet - Supplement

Z. Tóth Csaba: "Rózsa és Liliom" - Egy középkori legenda az igaz szeretetrôl

Mikes_International_0313s.pdf
XIII/2 2013. 4-6.
 • CHRONICLE - DE RUYTER
 • Nuboer Jan: De Ruyter
 • PHILOSOPHIA PERENNIS
  • Kiss Endre: A posztmodern filozófiáról avagy az irodalomelmélet, mint a filozófia titkos mozgatója
 • NYELVÉSZET
 • Czeglédi Katalin: Törzsneveink a földrajzi nevek tükrében
 • Mihály Mellár: Lydiai nyelvemlékeink
 • TÖRTÉNELEM
 • Bencze Mihály: Kiss Sándor honvédezredes
 • Bérczi Szaniszló: Hun-szkíta művészet
 • Pusztai Gábor: Az ismeretlen trópusok
 • Z. Tóth Csaba: Még néhány szó a Nagyszentmiklósi kincsrôl
 • IRODALOM
 • Kukucska Ferenc: A találkozások utcája
 • MŰVÉSZET
 • Murakeözy Éva Patrícia:: Leideni gyöngyszemek
 • KÖNYVAJÁNLÓ
 • Aradi Éva: Indoszkíták
 • ÍGY ÍRTUNK MI
 • Sulyok Vince: Nyugati levél
 • Sulyok Vince: Bergeni ünnepi játékok
 • Sulyok Vince: Nyugati levél
 • Sulyok Vince: Nyugati levél
 • Sulyok Vince: Nyugati levél
 • Sulyok Vince: Lírai levél egy évfordulón
 • Sulyok Vince: Nyugati levél
Mikes_International_0213.pdf
MELLÉKLETEK / SUPPLEMENTS

1. Czeglédi Katalin: Törzsneveink a földrajzi nevek tükrében

2. Mellár Mihály: Lüd (lyd) nyelvi emlékeink gyűjteménye

Mikes_International_0213s1.pdf

Mikes_International_0213s2.pdf

XIII/1 2013. 1-3.
 • PHILOSOPHIA PERENNIS
 • Kádár Zoltán: Oswald Spengler technológiakritikája – a Nyugat, mint önpusztító világszobrász
 • Kiss Endre: Globalizáció és globalizációelmélet a 21. század jövôkutatásában
 • NYELVÉSZET
 • Czeglédi Katalin: Általános és alkalmazott nyelvészeti tanulmányok — I. kötet
 • Mihály Mellár: Kár nyelvi emlékeink — összefoglaló
 • Molnár Zsolt: Ismerettudomány
 • TÖRTÉNELEM
 • Z. Tóth Csaba: Isszedónia – emberevés, nôtisztelet, igazságosság
 • NÉPRAJZ
 • Bencze Mihály: Ki volt Tatrangi Dávid?
 • TURIZMUS
 • Sándor Renáta: Alternatív turizmus lehetôségei a fenntarthatóság jegyében
 • IRODALOM
 • Kukucska Ferenc: A hirdetôoszlop
 • MŰVÉSZET
 • Murakeözy Éva Patrícia: Útban Van Eyck művészetéhez
 • Plájás Ildikó Zonga: Görbetükör – egy 5 napos utazás India titokzatos filmvilágában
 • KÖNYVAJÁNLÓ
 • Balázs Lajos: Rituális szimbólumok a székely-magyar jelképkultúra világából
 • Köpeczi Bócz Edit: A titkosszolgálatok hálójában
 • Soós Ferenc: 1956 — 1957 — 1958
 • ÍGY ÍRTUNK MI
 • Sulyok Vince: „Moderna Ungerska Berättare”
 • Sulyok Vince: Nyugati levél
 • Sulyok Vince: Színházi élet a dán fôvárosban
 • KRÓNIKA
 • Beszámoló a nemzetközi Czuczor-Fogarasi konferenciáról
Mikes_International_0113.pdf
Mikes_International_0113s1.pdf

Mikes_International_0113s2.pdf

Mikes_International_0113s3.pdf

MELLÉKLETEK / SUPPLEMENTS

1. Czeglédi Katalin: Általános és alkalmazott nyelvészeti tanulmányok — I. Kötet

2. Z. Tóth Csaba: „Ezerszer üdv a sötét pastorellának” — a „finnugor” elmélet rejtélyei és a magyarság eredete

3. Mellár Mihály: A kár nyelvi emlékek tudós megfejtése és dilettante olvasata

XII/4 2012. 10-12.
 • PHILOSOPHIA PERENNIS
 • Kádár Zoltán: A Frankfurti iskola technológiakritikája: a kisiklatott felvilágosodás anatómiája II. Herbert Marcuse
 • Kiss Endre: A magyar modernizáció és a diszciplinává váló filozófia
 • NYELVÉSZET
 • Czeglédi Katalin: A magyar ôstörténet és a nyelv
 • Czeglédi Katalin: Magyar-török nyelvviszony
 • Mihály Mellár: A lemnoszi sírkô felirata
 • TÖRTÉNELEM
 • Bencze Mihály: A pallagkultúra és a Barcaság
 • Z. Tóth Csaba: „Tropikus” vagy „sziderikus”? – kérdések a zodiákusról
 • NÉPRAJZ
 • Balázs Lajos: „MINDEN IMPRESSZIÓ...”
 • IRODALOM
 • Bendur István: Idehaza
 • Szente Katalin: Biciklis balesetek
 • MŰVÉSZET
 • Plájás Ildikó Zonga: Egy másfajta művészettörténet-lecke
 • ÚTINAPLÓ
 • Obrusánszky Borbála: Kaszar nyomában Belsô-Mongóliában
 • ÍGY ÍRTUNK MI
 • Sulyok Vince: Kulturális program
 • Sulyok Vince: A norvég népnyugdíj
 • Sulyok Vince: Anne Pedersdatter hatvan év távlatában
 • Sulyok Vince: Kinyilatkoztatás
Mikes_International_0412.pdf

(3.3 MB)

MELLÉKLET / SUPPLEMENT

Czeglédi Katalin:

A magyar ôstörténet és a nyelv

Mikes_International_0412s.pdf

(4.7 MB)

XII/3 2012. 7-9.
 • PHILOSOPHIA PERENNIS
 • Kádár Zoltán: A Frankfurti iskola technológiakritikája: a kisiklatott felvilágosodás anatómiája I. Horkheimer és Adorno
 • Kiss Endre: A globalizáció elméleti előzményeirôl
 • NYELVÉSZET
 • Czeglédi Katalin: Könyvbemutatók — Könyvkritikák
 • Mihály Mellár: Trák írásos emlékeink
 • TÖRTÉNELEM
 • Bencze Mihály: Turkish-Hungarian Brotherhood
 • Z. Tóth Csaba: A Jupiter és Szaturnusz planéták uralmi helyzetei és jelentőségük a magyar és a világtörténelemben
 • IRODALOM
 • Bendur István: Közös szívdobbanás
 • Szente Katalin: Ellik a tehén
 • MŰVÉSZET
 • Murakeözy Éva Patrícia: Rubens, Van Dyck & Jordaens
 • KÖNYVAJÁNLÓ
 • Balázs Lajos: Amikor az ember nincs es ezen a világon
 • Jövőnk öröksége XX --> XXI.
 • ÚTINAPLÓ
 • Obrusánszky Borbála: Székelyföld hun hagyatéka
Mikes_International_0312.pdf

(2.9 MB)

MELLÉKLET / SUPPLEMENT

Czeglédi Katalin:

Könyvbemutatók — könyvkritikák

Mikes_International_0312s.pdf

(2.5 MB)

XII/2 2012. 4-6.
 • KRÓNIKA
 • Farkas Flórián: Március idusára
 • PHILOSOPHIA PERENNIS
  • Kádár Zoltán: Walter Benjamin — flaneur az emberi idegrendszer komplex kiképzésének korában
  • Kiss Endre: Otto Bauer és az ausztromarxizmus
 • NYELVÉSZET
 • Czeglédi Katalin: Zsebemben sok kicsi alma van
 • Mihály Mellár: Tengeri népek
 • TÖRTÉNELEM
 • Bencze Mihály: Én csak a szülőföldemet védtem
 • IRODALOM
 • Bencze Mihály: Vályi Gyula emlékére
 • Kukucska Ferenc: Kaktusz
 • László György: Apám hírt álmodott
 • Szente Katalin: Epeműtét
 • MŰVÉSZET
 • Tóth-Ubbens Magdi: LEPROSY, Reality and Representation
 • KÖNYVAJÁNLÓ
 • Borbola János: Az egyiptomi ősmagyar nyelv
 • Kronauer Éva Lilla: A Balassagyarmati Fegyház és Börtön műemlékkápolna felújításának története és a freskóterápia
 • Kronauer Éva Lilla: The Story of the Restoration of a Prison Chapel in Hungary
 • Kronauer Éva Lilla: La storia del restauro della cappella della Casa di Reclusione e Carcere di Balassagyarmat
 • ÍGY ÍRTUNK MI
 • Sulyok Vince: Nyugati levél
 • Sulyok Vince: A stockholmi ünnepi játékok
 • Sulyok Vince: Oslói színházi tudósítás
 • Sulyok Vince: Nyugati levél
 • Sulyok Vince: Sperlongai leletek
 • Sulyok Vince: Louisiánai kiállítás — Cobra-mozgalom
 • Felhívás — Czuczor-Fogarasi konferencia
 • Call for Speakers — Czuczor-Fogarasi Conference
Mikes_International_0212.pdf

(3.8 MB)

MELLÉKLET / SUPPLEMENT

Czeglédi Katalin:

Zsebemben sok kicsi alma van

//

Many small apples in my pocket

Mikes_International_0212s.pdf

(2.4 MB)

XII/1 2012. 1-3.
 • IN MEMORIAM
 • Budavári Gábor: Polgár Kornél búcsúztatása
 • Obrusánszky Borbála: Thúry József emlékére
 • Pusztai Gábor: Michiel de Ruyter megemlékezés
 • MIKES ÉVFORDULÓK
 • Farkas Flórián: A Mikes International első tíz éve
 • Kaslik Péter: A Mikes Emlékév margójára
 • PHILOSOPHIA PERENNIS
  • Kádár Zoltán: Emberszelidítési kísérlet a polgári társadalom szétmálló díszletei között — idén ötven éves Anthony Burgess kultikus rémálma, A Clockwork Orange —
  • Kiss Endre: Bonapartizmus-rekonstrukció — A modern társadalom átvilágítása —
  • Máté Zsuzsanna: Az ember tragédiájának filozófiai diskurzusai — 150 éves Az ember tragédiája (5. rész)
  • Veres Ildikó: Béla Brandensteins philosophische Anthropologie
 • ÚTINAPLÓ
 • Obrusánszky Borbála: A keleti hunok nyomában
 • ÔSI ÍRÁSRENDSZER KUTATÁS — ANCIENT WRITING SYSTEM RESEARCH
 • Mellár Mihály: A Phaisztoszi Korong megfejtésének újragondol
 • Mihály Mellár: The Phaistos Disc Revisited
 • TÖRTÉNELEM
 • Bérczi Szaniszló: Ôsi iráni művészetek
 • MÍTOSZOK — MONDÁK
 • Bencze Mihály: Magyar török testvériség
 • IRODALOM
 • Bencze Mihály: A kunyhó
 • Bendur István: Angyali panasz
 • Jenei István: Magyeurópa 2004
 • Jenei István: Többé nem űzhetsz el
 • Kukucska Ferenc: Engem szerettek a nôk...
 • László György: Istennel táncoló
 • Tomas Tranströmer: Sasfészek
 • Tomas Tranströmer: Homlokzatok
 • MŰVÉSZETSZOCIOLÓGIA
 • Varga Emôke: A leporelló mint a kulturális változások szöveg-kép
 • MŰVÉSZET
 • Murakeözy Éva Patrícia: Megszelidítek egy műalkotást
 • KÖNYVBEMUTATÓ
 • Bencze Mihály: Fedezzük fel együtt a népi testkultúrát
 • ÍGY ÍRTUNK MI
 • Sulyok Vince: Nyugati levél
 • Sulyok Vince: XIV. Bergeni Ünnepi Játékok
 • Sulyok Vince: A balett északon
 • Sulyok Vince: Cannes-i díj Per Oscarsson-nak
 • Sulyok Vince: Nyugati levél
Mikes_International_0112.pdf

(5.2 MB)

MELLÉKLET / SUPPLEMENT

Mellár Mihály:

A Phaisztoszi Korong megfejtésének újragondolása

//

The Phaistos Disc Revisited

Mikes_International_0112s.pdf

(2.4 MB)

XI/4 2011. 10-12.
 • 1956 — 2011. OKTÓBER 23. — ROTTERDAM
 • PHILOSOPHIA PERENNIS
  • Kádár Zoltán: Az indusztriális társadalom okozta fizikai és pszichikai degeneráció empirikus vizsgálata Max Nordau és George Orwell műveiben
  • Kiss Endre: A létezô szocializmus
  • Máté Zsuzsanna: A Tragédia hermeneutikai és esztétikai kérdései - 150 éves Az ember tragédiája (4. rész)
  • Veres Ildikó: Aufs Absolute ausgerichtete Systeme in der ungarischen Philosophie
  • Veres Ildikó: Eine symbolische Metaphysik - Brandensteins Bild von Nietzsche
 • NYELVÉSZET
 • Czeglédi Katalin: A magyar-török nyelvviszony
 • Halasi-Nagy Endre: Aeneas Sylvius Piccolomini (II. Pius pápa) sosem írt vogulok és magyarok nyelvi rokonságáról
 • Molnár Zsolt és Molnárné Czeglédi Cecília: A teremtô magyar nyelv és tanítása - Nyolcadik rész: A MCz anyanyelv-tanítási módszertan
 • TÖRTÉNELEM
 • Bencze Mihály: Egy közmondás eredete
 • Bérczi Szaniszló: Viking művészet
 • Sándor Renáta: Die türkische Badekultur in Budapest
 • Uzun İbrahim: Egy Magyar Hôs Rodostóban - II. Rákóczi Ferenc
 • İbrahim Uzun: A Hungarian Hero in Rodostó (Tekirdağ) - Francis II Rákóczi
 • Z. Tóth Csaba: Hunni redivivus
 • IRODALOM
 • Bencze Mihály: A körtefa
 • Bendur István: A legszebb pillanat
 • László György: Anyám koporsón táncol
 • KULTURÁLIS AJÁNLÓ
 • Plájás Ildikó Zonga: Találkozás Bollywooddal?
 • ÍGY ÍRTUNK MI
 • Sulyok Vince: Látogatás Eduard Munch oslói múzeumában
 • Sulyok Vince: Könyvek - Tanulmányok
 • Sulyok Vince: Nyugati levél
 • Sulyok Vince: Nyugati levél
 • Sulyok Vince: Pierre Bonnard
 • Sulyok Vince: Szenes Árpád kiállítás Oslóban
 • Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem felhívása új könyvének megrendelésére
Mikes_International_0411.pdf

(4.6 MB)

XI/3 2011. 7-9.
 • SULYOK VINCE IRODALMI EMLÉKHELY
 • ILLYÉS KINGA-VERSEK
 • PHILOSOPHIA PERENNIS
 • Kiss Endre: Tanulmány a bolsevik marxizmusról
 • Máté Zsuzsanna: A bukás és / de mégis küzdés mítosza — 150 éves Az ember tragédiája (3. rész)
 • Veres Ildikó: Szellemiség és értékek az emigráns életvilágban
 • THEOLÓGIA
 • Tóth Miklós: Wij zijn allen heiligen
 • Tóth Miklós: Mindnyájan szentek vagyunk
 • NYELVÉSZET
 • Aradi Éva: Szentkatolnai Bálint és a tamul (tamil) nyelv
 • Czeglédi Katalin: Jel és jelentés a földrajzi nevekben
 • Molnár Zsolt és Molnárné Czeglédi Cecília: A teremtô magyar nyelv és tanítása — Hetedik rész: Az olvasás és írástanítási módszerek változásai
 • TÖRTÉNELEM
 • Bérczi Szaniszló: Kaukázusi művészetek
 • Gyárfás Ágnes: A látomás lélektana
 • Z. Tóth Csaba: Sardi, Sappheres, Sabini, Cabiri, Serboti — öt szovárd/szabir népnév-alak és kapcsolatai a történeti forrásokban
 • ÚTIBESZÁMOLÓ - TRAVELOGUE
 • Obrusánszky Borbála: Történeti utazás Azerbajdzsánban
 • Obrusánszky Borbála: Azerbaijani Historic Travelogue
 • IRODALOM
 • Bencze Mihály: A vízhordó dala
 • Pataki Tamás: Két egyperces
 • Tatár Eszter: Három tavaszi vers
 • KULTURÁLIS AJÁNLÓ
 • Murakeözy Éva Patrícia: Ragyogás és dicsôség
 • ÍGY ÍRTUNK MI
 • Peéry Rezsô: A hetvenéves Márai Sándor
 • Határ Gyôzô: A bazári majom
 • Sulyok Vince: Nyugati levél
 • Sulyok Vince: Könyvek - Tanulmányok
 • Sulyok Vince: Nyugati levél
 • Sulyok Vince: Nyugati levél
 • Sulyok Vince: Nyugati levél
Mikes_International_0311.pdf

(4.7 MB)

XI/2 2011. 4-6.
 • ESEMÉNYNAPTÁR
 • A Hunok Öröksége – Nemzetközi Hun Konferencia Székelyföldön
 • POLITOLOGY
 • Segesváry Viktor: Globalization’s Forgotten Perspective
 • PHILOSOPHIA PERENNIS
  • Kádár Zoltán: A nyugati civilizáció válságtudata a XX. századi antiutópiákban
  • Máté Zsuzsanna: Értelemadás és értelmetlenség, abszolút bizonyosság és bizonytalanság ellentmondásos együttlevôségei — 150 éves Az ember tragédiája (2. rész)
  • Veres Ildikó: Segmente der Philosophie von Béla Brandenstein
 • NYELVÉSZET
 • Czeglédi Katalin: Nyelvhasználat és nyelvi eredet a földrajzi nevekben
 • Molnár Zsolt és Molnárné Czeglédi Cecília: A teremtô magyar nyelv és tanítása — Hatodik rész: A magyar nyelvtanítás története
 • ÔSI ÍRÁSRENDSZER KUTATÁS
 • Mellár Mihály: Minósz gyűrűjének tudós és/vagy ésszerű olvasata
 • TÖRTÉNELEM
 • Bérczi Szaniszló: Krétai és görög művészet
 • Fabó László: Gondolatok a Magyar Címerrôl
 • Z. Tóth Csaba: Genetikai „rokonságok” Napkelettôl Napnyugatig
 • ECONOMY
 • Sándor Renáta: Spa &Wellness in der Region Nördliche Tiefebene
 • IRODALOM
 • Bencze Mihály: A Sas és a Turul
 • Jenei István: Istenszéke magyarok szent hegye
 • Kukucska Ferenc: A dolgozószoba
 • Pataki Tamás: Üdülés Önmagamnál...
 • KÖNYV- ÉS LAPAJÁNLÓ
 • MAGYARSÁGTUDOMÁNYI FÜZETEK 9. — Tóth József Zoltán: Élet a Szent Korona jegyében —
 • MAGYARSÁGTUDOMÁNYI FÜZETEK 10. — Cúth János: Magyarságtudatunk forrásvidékei —
 • Obrusánszky Borbála: A szkíta népek hitvilága
 • ÍGY ÍRTUNK MI
 • Dessewffy Gyula: A szabad Magyarország hangja
 • VITA A HAZÁRÓL
 • Sulyok Vince: Odüsszeuszi partokon
 • Sulyok Vince: Pompeji levél
 • Sulyok Vince: Az oslói Néprajzi Múzeum
 • Sulyok Vince: Nyugati levelek
 • Sulyok Vince: Nyugati levelek
 • Sulyok Vince: Nyugati levelek
Mikes_International_0211.pdf

(7 MB)

XI/1 2011. 1-3.
 • POLITOLÓGIA
 • Segesváry Viktor: Mi lett a demokráciából?
 • PHILOSOPHIA PERENNIS
  • Máté Zsuzsanna: Az ember tragédiájának létértelmezése — 150 éves Az ember tragédiája (1. rész)
  • Veres Ildikó: Freundschaft und Liebe in der Philosophie in Ungarn
 • NYELVÉSZET
 • Czeglédi Katalin: Nyelvi funkciók és gondolkodás a földrajzi nevek tükrében
 • Obrusánszky Borbála: Hun nyelvészeti kérdések
 • ÔSI ÍRÁSRENDSZER KUTATÁS
 • Mellár Mihály: Az Arkalochori Balta felirata
 • GAZDASÁG
 • Sándor Renáta: Egészségturizmus innováció megjelenése és területi összehasonlítása a németajkú és mediterrán országok viszonylatában
 • VERSEK
 • Bencze Mihály: Ôrzöm a gyertyát
 • Jenei István: Büszke sólyom
 • Jenei István: Bulvária
 • Pataki Tamás: Május esti idill
 • Pataki Tamás: Gólyáskenyér
 • KRÓNIKA
 • Bencze Mihály: A 21. Erdélyi Magyar Matematika Verseny
 • Czakó Gábor: Czuczor-Fogarasi Emlékkonferencia
 • KÖNYV- ÉS LAPAJÁNLÓ — BEMUTATÓ
 • MAGYARSÁGTUDOMÁNYI FÜZETEK 6. — Kiss Dénes: A titokzatos ôsnyelv —
 • MAGYARSÁGTUDOMÁNYI FÜZETEK 7. — MAGYAR ÍRÁS: Friedrich Klára-Szakács Gábor: Az ôsi székely-magyar rovásírás * Borbola János: A Nílus-parti hieroglifák magyar nyelvű olvasata —
 • MAGYARSÁGTUDOMÁNYI FÜZETEK 8. — Gönczi Tamás: Pilisi titkok, pálos barátok —
 • MAGYARSÁGTUDOMÁNYI FÜZETEK 9. — Grandpierre Attila: Grandpierre K. Endre emlékezete —
 • Bérczi Szaniszló: Kisázsiai művészetek
 • ÍGY ÍRTUNK MI
 • Szabó Zoltán: Emberség és reform
 • Szabó Zoltán: Nagylucsei Dóczy Orbán Imádságoskönyve
 • Sulyok Vince: Nyugati levél
 • Sulyok Vince: Látogatás Sperlongában
 • Sulyok Vince: Nyugati levél
Mikes_International_0111.pdf

(6 MB)

X/4 2010. 10-12.
 • IN MEMORIAM TÜSKI ISTVÁN
 • Szabó Dániel: Tüski István hollandiai magyar református lelkipásztor emlékezete
 • Tóth Miklós: Tüski Istvánra emlékezünk
 • Tóth Miklós: In memoriam Ds István Tüski
 • PHILOSOPHIA PERENNIS
  • Kiss Endre: „…a szellem problémáival foglalkozó szabad ember…”
 • ÔSTÖRTÉNET
  • Z. Tóth Csaba: Népnevek a Kárpát-medence helyneveiben
 • NYELVÉSZET
 • Czeglédi Katalin: A keleti magyar sezserék nyelvi tanulságai
 • Molnár Zsolt és Molnárné Czeglédi Cecília: A teremtô magyar nyelv és tanítása - Ötödik rész: Viszonyragok
 • ÔSI ÍRÁSRENDSZER KUTATÁS
 • Mellár Mihály: A Kafkaniai Kavicstól Aszklépiusz Botjáig
 • GEOSTRATÉGIA- GEOSTRATEGY
 • Bencze Mihály: Katyn magyar szemmel
 • Segesváry Viktor: Modern States and Old Kingdoms
 • VERSEK
 • Bencze Mihály: Krisztus a Barcaságon
 • Bencze Mihály: Szülôföld
 • Bencze Mihály: Tóthpál Dániel az örök jelenben
 • Bendur István: Rád, Radnóti….
 • Jenei István: Maktub
 • Jenei István: Várnak hegyeim
 • Pataki Tamás: Hullócsillagok…
 • Pataki Tamás: Jelentés a petendi űrállomásról:
 • KRÓNIKA
 • Friedrich Klára: Árpádföld
 • Frigyesy Ágnes: Hamarosan Budapesten lesz látható Munkácsy világhírű Krisztus-trilógiája
 • Frigyesy Ágnes: Ecce Homo
 • Sulyok Vince Emlékest
 • KÖNYV- ÉS LAPAJÁNLÓ — BEMUTATÓ
 • MAGYARSÁGTUDOMÁNYI FÜZETEK 4. — „Hogyan történhetett?!” —
 • MAGYARSÁGTUDOMÁNYI FÜZETEK 5. — A magyar lélek képe —
 • Bérczi Szaniszló: Czakó Gábor — Juhász Zoltán: Beljebb a magyar észjárásba
 • Frigyesy Ágnes: Hantó Zsuzsa — Kitiltott családok (5. rész)
 • KLASSZIKUS ÍRÁSOK EURÁZSIÁRÓL
 • Nagy Gyula: A magyar nemzetségekrôl
 • ÍGY ÍRTUNK MI
 • Ifj. Kibédi Varga Sándor: A modern francia irodalom metafizikai háttere
 • Szabó Dezsô: Ady Endrérôl
 • Flórián Tibor: Reményik Sándor emlékezete
 • Palásthy Sándor: Mannerheim, a hadvezér és államférfi
 • Sulyok Vince: Magyar diákok Norvégiában
 • Sulyok Vince: Norvégiai levél
 • Sulyok Vince: A svéd Modern Múzeum oszlói kiállítása
 • Sulyok Vince: Nyolc év a magas Északon
 • Sulyok Vince: Tavaszi séta Stockholmban
Mikes_International_0410.pdf

(4.7 MB)

MELLÉKLET / SUPPLEMENT

Z. Tóth Csaba: Ismerjük-e krónikáinkat?

Mikes_International_0410s.pdf

(7.8 MB)

X/3 2010. 7-9.
 • ESEMÉNYNAPTÁR
 • Kurultaj 2010. — Bugac
 • Magyarok Országos Gyűlése — Bösztörpuszta
 • I. Székely-Magyar Világtalálkozó — Szeged
 • TRIANON 1920 — 2010
 • Apponyi Albert trianoni védôbeszéde
 • „Hogyan történhetett?!”
 • Dsida Jenô: Psalmus Hungaricus
 • Sajó Sándor: Trianon
 • PHILOSOPHIA PERENNIS
  • Máté Zsuzsanna: On the One and a Half Century-Presence of Imre Madách’s Tragedy of Man in the Fine Arts
  • Tonk Márton: Filozófiai kultúra és filozófiatörténet Erdélyben: iskolák, intézmények, kihívások
 • ÔSTÖRTÉNET
  • Bérczi Szaniszló: Ismeretrendszerekrôl I. - A műveltség rétegzôdése: Gondolkodási és cselekvési rendszerek -
  • Z. Tóth Csaba: Az „Arany Istennô” szobrának uráli legendája és eredetének néhány kérdése
 • NYELVÉSZET
 • Czeglédi Katalin: A magyar nyelv szerepe ôstörténetünk kutatásában
 • Molnár Zsolt és Molnárné Czeglédi Cecília: A teremtô magyar nyelv és tanítása - Negyedik rész: A képzők és a szóképzés
 • ÔSI ÍRÁSRENDSZER KUTATÁS
 • Mellár Mihály: A ’MAGYAR NYELV Rendszere’, 1846
 • NÉPRAJZ
 • Bencze Mihály: Az ôsi Tatrang
 • Bencze Mihály: The Ancient Tatrang
 • GEOSTRATÉGIAI ÉS VILÁGGAZDASÁGI KITEKINTÔ
 • Tóth Miklós: A Magyar Szellemi Haza — jövônk a földgömbön
 • VERSEK
 • Bencze Mihály: Kárpátok között
 • Bendur István: A rab Radnótinak
 • Jenei István: Szabad-e verset írni?
 • Jenei István: Istenszéke szelleme megérint
 • Tatár Eszter: HÁNYSZOR?
 • Tatár Eszter: FELVIDÉKEM
 • Tatár Eszter: ÉN NÉPEM
 • KRÓNIKA
 • Azerbajdzsáni díj Obrusánszky Borbálának
 • Frigyesy Ágnes: Hatvan éve kezdôdtek a kitelepítések
 • Frigyesy Ágnes: Felavatták a Kárpát-Haza Templomát Verőcén
 • Tóth Miklós: 1848. március 15. // 15 maart 1848
 • KÖNYV- ÉS LAPAJÁNLÓ — BEMUTATÓ
 • MAGYARSÁGTUDOMÁNYI FÜZETEK 1. — Hogyan lettünk finnugorok? —
 • MAGYARSÁGTUDOMÁNYI FÜZETEK 2. — Győztes csatáink —
 • MAGYARSÁGTUDOMÁNYI FÜZETEK 3. — Letagadott eleink a szkíták (Szkíta olvasókönyv) —
 • Frigyesy Ágnes: Cseppben az élet
 • Frigyesy Ágnes: Hantó Zsuzsa — Kitiltott családok (4. rész)
 • KLASSZIKUS ÍRÁSOK EURÁZSIÁRÓL
 • Friedrich Hirth: Attila családfája
 • ÍGY ÍRTUNK MI
 • Kállay Miklós: Trianon
 • Yves de Daruvar: Gondolatok egy birodalom bukásáról
 • Sulyok Vince: Egy norvég ifjúsági regény a magyar forradalomról
 • Sulyok Vince: Karácsony a magány keresztjén
 • Sulyok Vince: Észak fénye alól
Mikes_International_0310.pdf

(16 MB)

X/2 2010. 4-6.
 • Piri Zoltán: In memoriam Csetri Elek (1924 — 2010)
 • Tóth Miklós: In memoriam Herczegh Géza (1928-2010)
 • Bendur István: Egy szent ereklyénkre
 • ESEMÉNYNAPTÁR
 • Sulyok Vince Emlékest
 • Szent László Király Napjai
 • PHILOSOPHIA PERENNIS
  • Máté Zsuzsanna: On the literary and theatrical impact of Madách’s The Tragedy of Man
 • ÔSTÖRTÉNET
  • Bérczi Szaniszló: Kelta kifestô
  • Obrusánszky Borbála: A hun államszervezet kérdései
  • Obrusánszky Borbála: Novruz bajrami, az azerbajdzsáni újév
 • NYELVÉSZET
 • Czeglédi Katalin: Kultúrák találkozása a földrajzi nevek tükrében
 • Molnár Zsolt és Molnárné Czeglédi Cecília: A teremtô magyar nyelv és tanítása — Harmadik rész: A gyökök és rendszerük
 • ÔSI ÍRÁSRENDSZER KUTATÁS - ANCIENT WRITING SYSTEM RESEARCH
 • Fabó László Pál: A lemnoszi rovott kô
 • Friedrich Klára és Szakács Gábor: Az ôsi magyar rovásírásról
 • Mellár Mihály: A szertô-tetôi kép- és rovásfelirat olvasata
 • NÉPZENE KUTATÁS
 • Bencze Mihály: Barcaság ôsi hangszerei
 • GEOSTRATÉGIAI ÉS VILÁGGAZDASÁGI KITEKINTÔ
 • Z. Tóth Csaba: Európa elrablása
 • KRÓNIKA
 • Bögre Miklósné Regényi Irén: Gyerekvonatok Hollandiába
 • Frigyesy Ágnes: Az erdélyi írófejedelemre emlékeztek Verôcén
 • Frigyesy Ágnes: A magyar szabadságért mindhalálig
 • Frigyesy Ágnes: A kommunizmus százmilliónyi áldozatára emlékeztek Csömörön
 • KÖNYVAJÁNLÓ
 • Magyarságtudományi Füzetek
 • Szilaj Csikó
 • Erdélyi István: Fodor István: Ôstörténet és Honfoglalás
 • Frigyesy Ágnes: Hantó Zsuzsa — Kitiltott családok (3. rész)
 • Segesváry Viktor: Kontinensek és kultúrák között
 • KLASSZIKUS ÍRÁSOK EURÁZSIÁRÓL
 • Botka Tivadar: A vármegyék elsô alakulásáról és ôskori szervezetérôl
 • ÍGY ÍRTUNK MI
 • Molnár József: A Mester és a Tanítvány
Mikes_International_0210.pdf

(5.5 MB)

MELLÉKLET / SUPPLEMENT

Czeglédi Katalin: Hunok-e a volgai bolgárok?

Mikes_International_0210s.pdf

(500 KB)

X/1 2010. 1-3.
 • IN MEMORIAM MOLNÁR JÓZSEF
 • Boór János: Elhunyt Molnár József író, folyóiratszerkesztô, könyvkiadó és nyomdász
 • Tóth Miklós: Akinek szobrot kell emelni: Molnár József
 • Bendur István: Óda a költôkhöz
 • Czeglédi Gizella: Üzenet a múltból II.
 • PHILOSOPHIA PERENNIS
  • Máté Zsuzsanna: The Interpretation of Freedom in Imre Madách´s ´The Tragedy of Man´
  • Somos Róbert: Pauler Ákos és Szent Ágoston
 • ÔSTÖRTÉNET
  • Bérczi Szaniszló: Szent László király emlékezete
  • Csornai Katalin: Az ázsiai hunok a kínai forrásokban
  • Marácz László és Obrusánszky Borbála: A hunok öröksége
 • NYELVÉSZET
 • Czakó Gábor és Juhász Zoltán: És a füstbôl fölszállt a kemence
 • Czeglédi Katalin: A magyar nyelv iráni /vagy szkíta-hun kapcsolatairól
 • Molnár Zsolt és Molnárné Czeglédi Cecília: A teremtô magyar nyelv és tanítása - Második rész: A magyar nyelv hangkövetô jellege
 • ÔSI ÍRÁSRENDSZER KUTATÁS - ANCIENT WRITING SYSTEM RESEARCH
 • Fabó László Pál: Tanúkancsó
 • Mellár Mihály: A phaisztoszi korong megfejtve / The Phaistos Disc Deciphered
 • Mellár Mihály: Az etruszk a magyarnak egy ôsi formája!
 • GEOSTRATÉGIAI ÉS VILÁGGAZDASÁGI KITEKINTÔ
 • Z. Tóth Csaba: Angolszász geopolitika és turanizmus
 • KRÓNIKA
 • Erdélyi István: Emléksorok Harmatta János professzor elhunytának öt esztendôs évfordulóján
 • Frigyesy Ágnes: Olyan népbôl születtem, mely bízik a feltámadásban
 • Frigyesy Ágnes: A Szegedi Dómban követelték a szlovák nyelvtörvény visszavonását
 • Frigyesy Ágnes: Turulszobrok a Kárpát-medencében
 • Frigyesy Ágnes: A megmaradás és összetartozás jegyében
 • KÖNYVAJÁNLÓ
 • Farkas Flórián: Sulyok Vince - Vérezni kezd a tenger
 • Frigyesy Ágnes: Ki vagy, Vukics?
 • KLASSZIKUS ÍRÁSOK EURÁZSIÁRÓL
 • Shiratori Kurakichi és Kúnos Ignácz: A középázsiai fejedelmi elnevezésekrôl
 • ÍGY ÍRTUNK MI
 • Molnár József: Az Új Látóhatár negyvenedik évfolyama elé
 • Molnár József: Jubileumi számvetés és a kiadó búcsúja az olvasótól
 • Borbándi Gyula: Isten hozzád
Mikes_International_0110.pdf

(11 MB)

KIEGÉSZÍTÔ DOKUMENTUM / APPENDIX
Bendur_Oda.mp3

(9.5 MB)

IX/4 2009. 10-12.
 • IN MEMORIAM
 • Farkas Flórián: Sulyok Vincénél látogatóban
 • Széles Klára: Lászlóffy Aladár
 • Tóth Miklós: Lászlóffy Aladár és a Mikes: összeötvözôdve
 • Tóth Miklós: Püski Sándor emlékezete (1911-2009)
 • Sulyok Vince: Versek
 • PHILOSOPHIA PERENNIS
  • Böhm-Bartók Díj 2008.
  • Bodó Pál: Anticipált reneszánsz
  • Mester Béla: Iskolai és "nyilvánosult" filozófia a XIX. és a XX. század Magyarországán
 • ÔSTÖRTÉNET
  • Bérczi Szaniszló: Kelet-Ázsiai Művészet
  • Borbola János: Kikelet
  • Obrusánszky Borbála: Hunok és magyarok a Kaukázusban
 • NYELVÉSZET
 • Czakó Gábor: A hunfalvyzmus és a nyelvújítás
 • Czeglédi Katalin: Nyelvünk gyökrendszerérôl
 • Molnár Zsolt és Molnárné Czeglédi Cecília: A teremtô magyar nyelv és tanítása - Elsô rész: A magyar nyelv lényege
 • NÉPZENE KUTATÁS
 • Juhász Zoltán: A magyar népzene eurázsiai kapcsolatainak vizsgálata mesterséges intelligenciák segítseégével
 • GEOSTRATÉGIAI ÉS VILÁGGAZDASÁGI KITEKINTÔ
 • Vincze Gábor: Kilencven éve történt
 • KRÓNIKA
 • Deák Istvánné: Templomépítés Pethôhenyén
 • Frigyesy Ágnes: A szabadság minden elôtt
 • Frigyesy Ágnes: A Kárpát-Haza Templom a magyar nép erejébôl és hitével épül
 • Frigyesy Ágnes: Egy hétre ismét leomlanak a határok
 • Frigyesy Ágnes: Negyedmillióan vettek részt a Magyarok Országos Szövetsége Gyűlésén Bösztörpusztán
 • Frigyesy Ágnes: XI. Szent István-napi Néptánctalálkozó Erdélyben
 • Vigh Szabolcs: Egy "szürke egér" lavírozása a kommunista diktatúrában
 • KÖNYVAJÁNLÓ - BOOK REVIEW
 • Farkas Flórián: Kiszely István - Eleink lakomái
 • Frigyesy Ágnes: Hantó Zsuzsa - Kitiltott családok (2. rész)
 • Petrik István: Rejtélyek országa
 • KLASSZIKUS ÍRÁSOK EURÁZSIÁRÓL
 • Désy Ferencz: A magyar ôsírás
 • ÍGY ÍRTUNK MI - HIGHLIGHTS FROM THE 20TH CENTURY HUNGARIAN PRESS IN THE WEST
 • Andreánszky István: A szocialisták és a nemzeti érdek
 • Wágner Ferenc: "Átmeneti korszak" Magyarországon
 • Kardos Béla: A magyar szellemi élet "új szakasza" 1954-ben
 • Andor Klay: Riding Whip Diplomacy

Mikes_International_0409.pdf

(12.5 MB)

IX/3 2009. 7-9.
 • SULYOK, Vince: Versek
 • PHILOSOPHIA PERENNIS
  • KISS, Endre: A világnézeti teljességigény, avagy transzparencia és komplexitás
  • MARISKA, Zoltán: Ismeretelméleti metafizika és a neokantiánus hagyomány
  • MÁTÉ, Zsuzsanna: György Lukács´ aesthetical oeuvre - and Imre Madách: The Tragedy of Man
  • MÉSZÁROS, András: "Magyar filozófia = Magyarországi filozófia"
 • HUNGAROLOGIA
  • CZEGLÉDI, Katalin: A földrajzi nevek és a szkíta-hun nyelv
  • FERENCZI, Enikô: A "szkíta" népnév új értelmezése és a "baszk" népnév értelmezéséhez fűzôdô jelentôsége
  • MELLÁR, Mihály: A minoszi Lineáris A írás megfejtése
  • OBRUSÁNSZKY, Borbála: Néhány magyar történeti hagyomány párhuzama a belsô-ázsiai forrásokban
 • CIVILIZÁCIÓS KITEKINTÔ
 • CSORNAI, Katalin: A dunhuangi sziklatemplom manicheus kézirattekercsei
 • FARKAS, Flórián: Mirza - egy perzsa krónikás a poldereken
 • GEOSTRATÉGIAI ÉS VILÁGGAZDASÁGI KITEKINTÔ
 • DEMETER M., Attila - TONK, Márton: Az európai szintű kisebbségvédelem normarendszere: elvszerű kisebbségvédelem avagy biztonságpolitika?
 • KÖNYVAJÁNLÓ
 • BÉRCZI, Szaniszló: Czakó Gábor: Beavatás a magyar észjárásba
 • FRIGYESY, Ágnes: Gondos gazdaként alázattal szolgálni
 • FRIGYESY, Ágnes: Hantó Zsuzsa - Kitiltott családok
 • MARÁCZ, László: A tiszta magyar nyelv kincseinek megôrzése és tanítása
 • SULYOK, Vince: Rolf Jacobsen - A város metafizikája
 • KRÓNIKA
 • BÉRCZI, Szaniszló: Pompás adathorizont kiállítás a szkíta aranykincsekrôl a Magyar Nemzeti Múzeumban
 • FRIGYESY, Ágnes: Oltalmad alá futunk, Ó dicsôséges és áldott Szűz!
 • FRIGYESY, Ágnes: A "Székely gyors" immár másodszor az ezeréves határnál
 • OBRUSÁNSZKY, Borbála: Szobor Szentkatolnai Bálint Gábornak
 • ÍGY ÍRTUNK MI
 • RADVÁNYI, Miklós: A szocialista törvényesség mint párthatalmi eszköz
 • GELLÉRT, Andor: Magyar diplomaták Moszkvában, 1934-1941
 • BORBÁNDI, Gyula: Kormánypárti történetírás
Mikes_International_0309.pdf

(8.6 MB)

KIEGÉSZÍTÔ DOKUMENTUM / APPENDIX
Mirza_hu.pdf

(3 MB)

IX/2 2009. 4-6.
 • SULYOK, Vince: Versek
 • PHILOSOPHIA PERENNIS
  • BÖHM, Károly: Az asszony lélektanáról
  • KISSNÉ NOVÁK, Éva: Nemek és értékek a századforduló Magyarországán
  • MÁTÉ, Zsuzsanna: Sándor Sík - the Literary Scientist and Aesthetician - Focusing on His Studies on Madách
  • VERES, Ildikó: Kanttól a hermeneutikáig és a dialektikai teológiáig
 • HUNGAROLOGIA
  • ARADI, Éva: Egy szkíta nép: a kusánok - A Hold fiainak története
  • BÁRDI, László: Elôszó a heftaliták történetéhez
  • KÁRPÁTI, Gábor Csaba: Új hajtások ôsi gyökerekbôl - HUN-idea Szellemi Hagyományôrzô Műhely -
  • OBRUSÁNSZKY, Borbála: Átértékelik a gepidák történelmét
 • GEOSTRATÉGIAI ÉS VILÁGGAZDASÁGI KITEKINTÔ - GEOSTRATEGIC AND WORLD ECONOMIC OUTLOOK
 • NAPHEGYI, Andrea: A kisebbségvédelem jogi kerete - Nemzeti vagy etnikai kisebség? -
 • NAPHEGYI, Andrea: The Legal Framework of Minority Rights Protection - National or Ethnic Minorities?-
 • KÖNYVAJÁNLÓ
 • ARDAY, Géza: Írók az emigrációban - Nyugati magyar irodalom
 • SULYOK, Vince: Vázlatosan a dán irodalomról
 • KRÓNIKA - CHRONICLE
 • FRIGYESY, Ágnes: Az erdélyi írófejedelemre emlékeztek Verôcén
 • FRIGYESY, Ágnes: Húsz éve alakult a POFOSZ
 • FRIGYESY, Ágnes: Kárpát-Haza templom épül
 • PIRI, Zoltán: 1848. március 15. - ünnepi beszéd
 • VAN VOLLENHOVENNÉ KENESSEY, Ilona: The Year 1948
 • ÍGY ÍRTUNK MI
 • CS. SZABÓ, László: Véres drágakô
Mikes_International_0209.pdf

(15 MB)

IX/1 2009. 1-3.
 • SÁNDOR, András: Búcsú Czigány Lóránttól
 • TÓTH, Miklós: Czigány Lóránt és a Mikes
 • FARKAS, Flórián: In memoriam Láng István (Stephan Lang)
 • KRÓNIKA
 • FRIGYESY, Ágnes: Magyar Biblia-kiállítás és Kereszténység és Európa
 • FRIGYESY, Ágnes: "A küzdelem folytatásához nélkülözhetetlen a magyarok összefogása"
 • FRIGYESY, Ágnes: Nem állíthattunk emléket nagyjainknak hosszú évtizedeken át
 • KIBÉDI VARGA, Áron: Bánki Éva három regényérôl
 • MARÁCZ, László: Etnische minderheden in Midden-Europa: van conflict naar pacificatie
 • PHILOSOPHIA PERENNIS
  • KISSNÉ NOVÁK, Éva: Emberek és értékek a XXI. században
  • MARISKA, Zoltán: Böhm és Apáthy (Az öntétfilozófia - természettudományi szempontból)
  • VERES, Ildikó: From Kant to Hermeneutics and Dialectic Theology
 • HUNGAROLOGIA
  • OBRUSÁNSZKY, Borbála: A tudun méltóságnév
  • OBRUSÁNSZKY, Borbála: A régi magyar gyógyítás nyelvezete
  • ZOMBORI, Andor: A Napkelet Mennyei Fehérvára
 • CIVILIZÁCIÓS KITEKINTÔ - CIVILIZATION OUTLOOK
 • ARADI, Éva: A buddhizmus kialakulása és változatai
 • OBRUSÁNSZKY, Borbála: A mongolok titkos története
 • SZENTKATOLNAI BÁLINT, Gábor: A mongol császárság története
 • KÖNYVAJÁNLÓ - BOOK REVIEW
 • BÉRCZI, Szaniszló: Kifestô füzetsorozatok és űrkutatási atlaszok
 • FARKAS, Flórián: Wolven totem
 • TÓTH, Miklós: Hercezgh Géza - Foggal és körömmel
 • ÍGY ÍRTUNK MI
 • SZATHMÁRY, Lajos: Adta az utakat...
 • SZATHMÁRY, Lajos: A csirke
 • SZATHMÁRY, Lajos: "Könyv nélkül nincs kultúra" - állítják Budapesten
 • SZATHMÁRY, Lajos: Kiállítás egyes szám elsô személyben
 • SZATHMÁRY, Lajos: Kner Albert amerikai évei
 • SZATHMÁRY, Lajos: Postabontás
Mikes_International_0109.pdf

(9 MB)

VIII/4 2008. 10-12.
 • CZIGÁNY, Lóránt: Péter László (1929-2008) és a Mikes
 • FRIGYESY, Ágnes: "A hazáért mindhalálig"
 • LISZKAY, István: Versek
 • SAJÓ, Sándor: Magyarnak lenni
 • MARÁCZ, László: A magyar lobbytársaságok történelmi szerepe
 • TÓTH, Miklós: A magyarság jövendô életmezôi
 • PHILOSOPHIA PERENNIS
  • FARKAS, Flórián & TÓTH, Miklós: Böhm-Bartók Děj 2007. - Jelentés
  • LACZKÓ, Sándor: Bartók György és a ´Szellem és Élet´
  • MÁLNÁSI BARTÓK, György: Szellem és Élet - Beköszöntô
  • TÓTH, Miklós: Proto-Theológiai gondolatok
  • VERES, Ildikó: The Philosophical-Ethical Problems of Minority Existence and their Possible Theoretical Solutions in the Life of Transylvanian Hungarians after 1920
 • HUNGAROLOGIA
  • ARADI, Éva: The History of the White Huns
  • FARKAS, Flórián: Tájékoztató a II. Magyar-Madjar Kurultaj-ról
  • OBRUSÁNSZKY, Borbála: Vajda és bojla
 • CIVILIZÁCIÓS KITEKINTÔ - CIVILIZATION OUTLOOK
 • CS. SZABÓ, László: Római muzsika
 • FARKAS, Flórián: Jiang Rong - Farkastotem
 • OBRUSÁNSZKY, Borbála: Amazonok nyomában
 • OBRUSÁNSZKY, Borbála: Hunok a Selyemúton
 • OBRUSÁNSZKY, Borbála: Huns on the Silk Road
 • OBRUSÁNSZKY, Borbála: F. W. Mote - Birodalmi Kína (900-1800)
 • GEOSTRATÉGIAI & VILÁGGAZDASÁGI KITEKINTÔ - GEOSTRATEGIC & WORLD ECONOMIC OUTLOOK
 • SEGESVÁRY, Viktor: Az emberi jogok európai gyakorlatának tragikus érvénytelensége
 • SEGESVÁRY, Viktor: The Tragic Irrelevance of Human Rights Practice in Europe
 • SEGESVÁRY, Viktor: Grúzia: A ´demokratikus imperializmus´ példája
 • SEGESVÁRY, Viktor: Georgia: The Politics of ´Democratic Imperialism´
 • ÍGY ÍRTUNK MI
 • ILLYÉS, Elemér: Románia - Tudományosság és megmaradás
 • ILLYÉS, Elemér: Románia - Epilógus a 15. Történettudományi Világkongresszushoz
 • ILLYÉS, Elemér: Egy felbecsülhetetlen értékű könyv új kiadása
 • ILLYÉS, Elemér: Orbán Balázs: A Székelyföld leírása
 • ILLYÉS, ElemérAz emberi jogok és a romániai magyarság
 • ILLYÉS, ElemérValami elindult Erdélybôl
 • ILLYÉS, ElemérErdély: Egy vállalkozás távlatai
 • ILLYÉS, ElemérErdélyi krónika
 • ILLYÉS, Elemér: Újabb jelentések Erdélybôl
 • ILLYÉS, Elemér: Értelmiség és sorsvállalás
 • ILLYÉS, Elemér: Román Történeti Atlasz
 • ILLYÉS, Elemér: « Erdély története »
Mikes_International_0408.pdf

(11.5 MB)

Különszám

-

Special Issue

2008. 10. SZELLEM ÉS ÉLET SzE_Repertorium.pdf

(300 KB)

A lapszámok megtalálhatóak az Elektronikus Periodika Archívumban:

http://epa.oszk.hu/szellem_es_elet

VIII/3 2008. 7-9.
 • LISZKAY, István: Versek
 • SULYOK, Vince: Ártatlanok közt
 • MAGYAR, Benedek: Hungarian Pseudo-Democracy: A Formula for Market Failure
 • MAGYAR, Benedek: A magyar pszeudo-demokrácia: A piaci balsiker záloga
 • RÓZSA, Dóra: The Group Characteristics of Musical Talent
 • PHILOSOPHIA PERENNIS
  • ANGI, István: The History of Aesthetics in the Hungarian Philosophy in Transylvania to Our Days
  • LACZKÓ, Sándor: Az Erdélyi-Szontagh vita a 'nemzeti filozófiáról'
  • MARISKA, Zoltán: Tanszabadság és felekezeti hovatartozás
 • HUNGAROLOGIA
  • HORVÁTH, Izabella: A hunok nagy története Eurázsia területén, magyar ôstörténeti kapcsolatokkal
  • HORVÁTH, Izabella & DU, Yaxiong: Középkori ujgur kézirat töröknek tudja az ázsiai hunokat (Xiongnu)
  • OBRUSÁNSZKY, Borbála: The Hungarian billog and its parallel with paizi
  • OBRUSÁNSZKY, Borbála: Földanya kultusz Belsô-Ázsiában
 • ÍGY ÍRTUNK MI
 • ILLYÉS, Elemér: Román történetírás
 • ILLYÉS, Elemér: Magyar egyházak Romániában
 • ILLYÉS, Elemér: Román kultúrforradalom - és a nemzeti kisebbségek
 • ILLYÉS, Elemér: Románia és az emberi jogok
 • ILLYÉS, Elemér: Románia - a nemzetiségi sajtó és a nemzetiségi könyvkiadás
 • ILLYÉS, ElemérA kisebbségek és a nemzetközi jogvédelem
 • ILLYÉS, ElemérRománia - A nemzetiségek jogi helyzete
 • ILLYÉS, Elemér: Minoritizmus és a romániai magyarság

Mikes_International_0308.pdf

(1.7 MB)

VIII/2 2008. 4-6.
 • Böhm-Bartók Díj 2008.
 • SEGESVÁRY, Viktor: Válasz Deák István professzornak
 • LISZKAY, István: Versek
 • PHILOSOPHIA PERENNIS
  • ANGI, István: Az erdélyi magyar filozófia esztétikatörténeti vonulata máig
  • DEMETER M., Attila: Tíz éves a kolozsvári Pro Philosophia Alapítvány
  • LACZKÓ, Sándor: A Böhm-Bartók Társaság
  • TONK, Márton: A nemzeti filozófia és annak "erdélyi feladatai" (?)
 • HUNGAROLOGIA
  • HORVÁTH, Izabella: Körösi Csoma Sándor eredeti úticélja: Ta'er és Labrang kolostorok a sárga ujgurok földjén
  • MARÁCZ, László: A magyar nyelv helyzete Közép-Európában: lesz-e a magyar nyelv a Kárpát-medencében "lingua franca" ?
  • OBRUSÁNSZKY, Borbála: A déli hunok kulturális öröksége
  • SZENTKATOLNAI BÁLINT, Gábor: Minô fajúak a japánok (nipponiak)?
  • TÓTH, Alfréd: Toward a relative chronology of Hungarian, Tibetan and Chinese
  • TÓTH, Alfréd: On the reconstruction of Urheimat
 • CIVILIZÁCIÓS KITEKINTÔ - CIVILIZATIONAL OUTLOOK
  • OBRUSÁNSZKY, Borbála: Az Iráni Nagy Fal
 • MAGYAR ÉLET ÉS KULTÚRA WORLD-WIDE
  • HAYNALNÉ KESSERŰ, Zsuzsánna: Jelentkezés Dél-Amerikából
  • OBRUSÁNSZKY, Borbála: Szobrot kap a kolozsvári professzor
  • PILLERNÉ TIRCKA, Éva: Brazíliai magyar kolónia
 • ÉLÔ TÖRTÉNELEM
  • ARDAY, Géza: Lénard Sándor völgye a világ végén
  • SEGESVÁRY, Viktor: Politika, technikai asszisztencia és tragikus sorsok
 • KÖNYVAJÁNLÓ
  • CZEGLÉDI, Katalin: Nyelvészeti vélemény Ucsiraltu tanulmányaihoz
  • OBRUSÁNSZKY, Borbála: Szentkatolnai Bálint Gábor újraértékelése
 • GEOSTRATÉGIAI & VILÁGGAZDASÁGI KÖNYVSZEMLE
  • SEGESVÁRY, Viktor: Nacionalizmus az új Európában
 • ÍGY ÍRTUNK MI
  • ILLYÉS, Elemér: Magyar kultúrproblémák Romániában
  • ILLYÉS, Elemér: A romániai magyarság permanens nevelésének problémái
  • ILLYÉS, Elemér: A gondolat szabadsága
  • ILLYÉS, Elemér: A romániai magyarság népesedési problémái

Mikes_International_0208.pdf

(6 MB)

VIII/1 2008. 1-3.
 • Böhm-Bartók Ösztöndíj 2008.
 • Mikes Tanulmányi Napok 2008.
 • FARKAS, Flórián: Magyar szellemi műhelyek world-wide
 • KÁLDOS, János: Világkönyvtár - Magyar Elektronikus Könyvtár
 • ARDAY, Géza: Magyar Irodalmi Figyelô Díj 2007.
 • PHILOSOPHIA PERENNIS
  • GÁL, László: Mi a visszaszerezendô a magyar nyelvű logika történetébôl, különösképpen Erdélyben a XVII. század közepétôl a XX. század közepéig terjedô idôszakban?
  • MARISKA, Zoltán: A philosophia perennis lehetôségei egykor és ma
  • SOMOS, Róbert: A logikai platonizmus Magyarországon
  • VERES, Ildikó: Rendszerfilozófiák: Böhm Károly és Brandenstein Béla
 • HUNGAROLOGIA
  • MARCANTONIO, Angela: Nyelvtörténet és magyar ôstörténet
  • MARCANTONIO, Angela: Historical linguistics and the pre-history of Hungarian
  • OBRUSÁNSZKY, Borbála: Andaság és komaság
  • OBRUSÁNSZKY, Borbála: Anda and koma
  • TÓTH, Alfréd: Sumerian and its closest relatives
  • TÓTH, Alfréd: The origin of the Rhaetians
 • CIVILIZÁCIÓS KITEKINTÔ - CIVILIZATIONAL OUTLOOK
  • OBRUSÁNSZKY, Borbála: Kína világörökség terve
  • SEGESVÁRY, Viktor: Two Clear-cut Cases of Civilizational Differences
 • MAGYAR ÉLET ÉS KULTÚRA WORLD-WIDE - HUNGARIAN LIFE AND CULTURE WORLD-WIDE
  • PILLERNÉ TIRCKA, Éva: Portugália/Brazília - Ausztria és Magyarország uralkodó házainak családi kapcsolatai
  • PILLERNÉ TIRCKA, Éva: Magyarok a brazil történelemben
  • SEGESVÁRY, Viktor: A Genfi Magyar Egyesület 'hôskora'
  • SEPSISZÉKI NAGY, Balázs: Magyar erdei iskola Erdélyben
  • SEPSISZÉKI NAGY, Balázs: Juniperus Environment and Heritage Protection Association
 • ÉLÔ TÖRTÉNELEM
  • CSEH, Zsigmond: 1956: Kihűlô tűzhányó egy következmények nélküli országban
  • FRIGYESY, Ágnes: Nagyapám sorsa
 • KÖNYVAJÁNLÓ - BOOK REVIEW
  • OBRUSÁNSZKY, Borbála: Négy égtájon barbár csillag ragyog
  • SEPSISZÉKI NAGY, Balázs: Kúriák földje - Háromszék
  • SEPSISZÉKI NAGY, Balázs: Tinutul conacelor
  • SEPSISZÉKI NAGY, Balázs: Land of mansions
 • GEOSTRATÉGIAI & VILÁGGAZDASÁGI KÖNYVSZEMLE - GEOSTRATEGICAL & WORLD ECONOMIC BOOK REVIEW
  • MARÁCZ, László: Ethnicity in Cluj-Napoca (Kolozsvár, Klausenburg)
  • MARÁCZ, László: Az etnikailag vegyes Kolozsvár
  • MARÁCZ, László: Roemeense en Hongaarse etniciteit in Cluj
  • MARÁCZ, László: Cluj-Napoca un oras cu o etnie mixta!
  • SEGESVÁRY, Viktor: Walter Laqueur - The Last Days of Europe
  • SEGESVÁRY, Viktor: Walter Laqueur - Európa végnapjai
 • ÍGY ÍRTUNK MI
  • BAKÓ, Elemér: Mire emlékezünk?
  • BUSH, Benjamin Jay: Soos Géza, a keresztyén ember
  • VÍG, Béla: Soos Géza emlékének
  • SOOS, Géza: Levelek Rómából
  • FLÓRIÁN, Tibor: Buzdítás küzdelemre
  • SOOS, Géza: Hitvallásom
  • DR. DROIN, Jules: Üdvözlô beszéd a genfi egyháztanács nevében dr. Soos Géza lelkésszé avatása alkalmából
  • TUNYOGI CSAPÓ, András: Egy lélek háttere: Magyar protestáns hitélet a két világháború között Magyarországon
  • FEKETÉNÉ KORÉNY, Livia: Egy hang vagyok
  • ÁBRAHÁM, Dezsô: A Soli Deo Gloria-Diákmozgalom működése Magyarországon
  • MÉRLAKY, László: Soos Géza és a menekült magyar ifjúság
  • CSEGEZI, József: A magyar honvédség problémái Soos Géza szemében
Mikes_International_0108.pdf

(4.6 MB)
KIEGÉSZÍTÔ DOKUMENTUMOK / APPENDICES

Kaldos_Mikes_Mek.ppt

(25.6 MB)

e-periodika-hatarontul.doc

(120 KB)

Marcantonio_Handout.pdf

(1.6 MB)
VII/4 2007. 10-12.
 • Mikes Napok 2007. - Sajtóközlemény
 • Böhm-Bartók Díj 2006. - Jelentés
 • TÓTH, Miklós: A templom és az iskola
 • SEGESVÁRY, Viktor: Beszámoló az 1956-os Forradalom 50 éves évfordulója alkalmából kifejtett tevékenységemrôl
 • PHILOSOPHIA PERENNIS
  • FARKAS, Flórián: Teendôink a magyar filozófia ügyében
  • KISSNÉ NOVÁK, Éva: Értékeink tegnap és ma
  • VERES, Ildikó: Az Abszolútum és a "nemzeti filozófia"
  • MARISKA, Zoltán: A nemzet filozófiai fogalma egykor és ma
 • HUNGAROLOGIA
  • TÓTH, Alfréd: Was Hungarian an ergative language?
  • MARÁCZ, László: The position of Hungarian in Central Europe: Will Hungarian become a lingua franca in the Carpathian Basin (Central-Europe)?
  • OBRUSÁNSZKY, Borbála: The History and Civilization of the Huns
  • OBRUSÁNSZKY, Borbála: A hunok történelmi szerepe
 • MAGYAR ÉLET ÉS KULTÚRA WORLD-WIDE
  • FERENCZES, István: Egy elôzmény nélküli folyóirat Erdélyben
  • SEPSISZÉKI NAGY, Balázs: Székelyföld az ezredfordulón
 • CIVILIZATIONAL OUTLOOK
  • SEGESVÁRY, Viktor: Timbuktu: The Culture of the Dessert Revived
 • KÖNYVAJÁNLÓ
  • ARDAY, Géza: De hol vannak a gyerekek?
  • ARDAY, Géza: Bevezetô elôszó helyett Tóth Z. László versfordításaihoz
  • BALLA, Bálint: 50 év
  • FRIGYESY, Ágnes: 'Kik lôttek a Kossuth téren '56-ban' - Kéri Edit új könyvében megdöbbentô, ismeretlen adatok
  • SEGESVÁRY, Viktor: Három összeesküvés
 • CSÉ
  • ARDAY, Géza: Görögökrôl
  • ARDAY, Géza: Halfejű pásztorbot
  • ARDAY, Géza: Egy nép s a költészete
  • ARDAY, Géza: Petôfiék
 • SCIENTIA ET RATIO
  • A világ megérthetô és arra kell törekednünk, hogy minél többet megértsünk belôle
 • GEOSTRATÉGIAI & VILÁGGAZDASÁGI KÖNYVSZEMLE
  • FARKAS, Flórián: Zbigniew Brzezinski - Zabolázatlanul
  • FARKAS, Flórián: Michael Schauer "Anonymous" - Az ellenség szemével & Birodalmi hübrisz
  • FARKAS, Flórián: William R. Polk - Megérteni Irakot
 • ÍGY ÍRTUNK MI
  • CS. SZABÓ, László: Nyolc nap Párisban
  • CS. SZABÓ, László: Nehéz szerelem
Mikes_International_0407.pdf

(11.2 MB)
MELLÉKLET / SUPPLEMENT

* * *

MÁLNÁSI BARTÓK GYÖRGY EMLÉKNAP

2007. szeptember 4.

Szeged
Mikes_International_0407s.pdf

(8.6 MB)
VII/3 2007. 7-9.
 • MIKES INTERNATIONAL PHILOSOPHIAI SYMPOSIUM 2007. - Műsor
 • MIKES TANULMÁNYI NAPOK 2007. - Műsor
 • TÓTH, Miklós: EMLÉKÜNNEPÉLY '50 ÉV MIKES
 • VERES, Ildikó: Elôszó Böhm Károly esztétikai értékelméletéhez
 • NEUBAUER, János: Mennyire hazai a föld, amelyen járunk?
 • BEKE, Albert: Népfi vagy kegyenc
 • ARDAY, Géza: A lélegeztetôkészüléken tartott magyarországi könyvkiadás
 • SZITA, Szilvia: A nyelvelsajátítás fôbb kérdései
 • TÓTH, Alfréd: The Common Sumerian-Hungarian Substrate in Vietnamese (Annamese)
 • LENGYEL, Alfonz: Intangible Sources of Ancient Chinese Sexual Objects, a Spiritual and Material Patrimony
 • SEGESVÁRY, Viktor: Democracy: What For?
 • CIVILIZATIONAL OUTLOOK
  • SEGESVÁRY, Viktor: Crossroad of Civilizations: Afghanistan
 • KÖNYVAJÁNLÓ
  • ARDAY, Géza: "A tehetség az emberé, a nagyság a sorsé"
  • SEGESVÁRY, Viktor: Nagyhatalmak felemelkedése és bukása
 • GEOSTRATÉGIAI & VILÁGGAZDASÁGI KÖNYVSZEMLE
  • FARKAS, Flórián: Zbigniew Brzezinski - Második esély
  • FARKAS, Flórián: Max Boot - Az újjászületett háború
  • FARKAS, Flórián: Edward Luce - Az istenek ellenében
  • FARKAS, Flórián: James Kynge - Kína megrengeti a világot
  • FARKAS, Flórián: Charles Fishman - A Wal-Mart hatás
  • FARKAS, Flórián: Peter Tertzakian - Ezer hordó másodpercenként
 • ÍGY ÍRTUNK MI
  • A Magyar Szellemi Munkaközösség Nyilatkozata
  • BAKÓ, Elemér: Új magyar út
  • GOMBOS, Gyula: Szellemünk - s az ô propagandájuk
  • TELEKI, Géza: Magyar számkivetettek feladatai
  • HAJNÓCZY, Gergely: Szellem, erkölcs és - politika
  • CSEH, Tibor: Magyar ifjúság Braziliában
Mikes_International_0307.pdf

(2.7 MB)
VII/2 2007. 4-6.
 • BÖHM-BARTÓK DÍJ 2007
 • MIKES TANULMÁNYI NAPOK 2007.
 • MAGYAR PHILOSOPHIAI SZEMLE
  • LACZKÓ, Sándor: Böhm Károly és a Magyar Philosophiai Szemle
  • BÖHM, Károly: Bevezetésül
 • BODÓ, Pál: Korrupciós technikák és formák
 • GÖMÖRI, György: Összjáték: magyar irodalom Nyugaton és máshol 1956 óta
 • VALLASEK, Júlia: Fordulópontok az erdélyi magyar irodalomban
 • SIPOS, Gyula: Contexte, culture: une contribution
 • TÓTH, Alfréd: Introduction into the method of the "Etymological Dictionary of Hungarian"
 • FARKAS, Flórián: Isztanbul szerelmese
 • GEOSTRATÉGIAI KITEKINTÔ
  • SEGESVÁRY, Viktor: Vladimir Putin, a geopolitika mestere
 • GEOSTRATÉGIAI & VILÁGGAZDASÁGI KÖNYVSZEMLE
  • SEGESVÁRY, Viktor: Luciano Canfora - A szabadság exportálása - Egy mítosz bukása
  • SEGESVÁRY, Viktor: Aleksandr Fursenko & Timothy Naftali - Hruscsov hidegháborúja
  • FARKAS, Flórián: Robert Kagan - Veszélyes nemzet
  • FARKAS, Flórián: W. Joseph Stroupe - Orosz Rubicon
 • ÍGY ÍRTUNK MI
  • TELEKI, Géza: Budapest politikai-földrajzi helyzete
  • HORVÁTH, Árpád: Magyar történelmi tudat Kelet és Nyugat közt
  • BOGYAY, Tamás: A magyarság mint "Nyugat védôbástyája"
  • SZAKÁLY, Ferenc: Buda expugnata ac liberata
  • MATUZ, József: Buda visszafoglalása - török szemmel
  • GOSZTONY, Péter: Budapest ostroma 1944/45
Mikes_International_0207.pdf

(1.7 MB)
Különszám
-
Special Issue
2007. 3. MAGYAR PHILOSOPHIAI SZEMLE
MPhSz_Repertorium.pdf

(350 KB)

A lapszámok megtalálhatóak az Elektronikus Periodika Archívumban:

http://epa.oszk.hu/mpsz
VII/1 2007. 1-3.
 • BÖHM-BARTÓK ÖSZTÖNDÍJ
 • MIKES TANULMÁNYI NAPOK 2007.
 • TÓTH, Miklós: HUNGARIAN REFUGEES IN THE NETHERLANDS 1956
 • DONNER, Piet Hein: DE SOLIDARITEIT VAN DE VRIJHEID
 • DONNER, Piet Hein: A SZABADSÁG SZOLIDARITÁSA
 • SEGESVÁRY, Viktor: CIVIL SOCIETY AND THE HUNGARIAN REVOLUTION
 • VERES, Ildikó: Elôszó Böhm Károly erkölcsi érték-elméletéhez
 • SULYOK, Vince: A magyar szó és gondolat - északi fordításokban. A fordítói tevékenység fontossága és missziója
 • ALMÁSSY, Balázs: A mi mindennapi hôseinket add meg nekünk ma! (Kosztolányi és Márai regényeinek mitológiai horizontjai)
 • BODÓ, Pál: Polgári filozófiai hagyományok és a feminizmus
 • GEOSTRATEGICAL OUTLOOK
  • SEGESVÁRY, Viktor: The geopolitics of Vladimir Putin
 • GEOSTRATÉGIAI & VILÁGGAZDASÁGI KÖNYVSZEMLE
  • FARKAS, Flórián: Thomas L. Friedman - A Föld lapos
 • LINGUISTICS FORUM
  • TÓTH, Alfréd: Comparing Hungarian Etymologies from Standard Etymologycal Dictionaries
  • TÓTH, Alfréd: Miscellanea Etymologiae Hungaricae
 • CULTURAL KALEIDOSCOPE - KULTURÁLIS KALEIDOSZKÓP
  • SEGESVÁRY, Viktor: Rodin and the 'Sacred' Dancers of Cambodia - An Example of Cultural Blindness
  • A TEREMTÉS DICSÉRETE - Tompa Gáborral beszélget Gyüre József
  • TÓTH-UBBENS, Magdi: Vliegreis Rome
 • BOOK REVIEW - KÖNYVAJÁNLÓ
  • MAKKAI, Ádám: In Quest of the Miracle Stag (I-II)
  • MAKKAI, Ádám: A csodaszarvas nyomában
 • ÍGY ÍRTUNK MI
  • KOVÁCS K., Zoltán: Történelmet ír a magyar falu népe
  • CZAKÓ, József: A magyar nemzeti jövedelem alakulás 1949 óta
  • DR. DR.: Kommunista roham a magyar parasztság ellen
  • CZUPY, Bálint: A magyar mezôgazdaság helyzete
  • SZABADOS, József: A forradalom utáni magyar gazdaságpolitika három szakasza
  • RÁTKAI, Béla: Új utak és irányok a magyar iparpolitikában
  • GOMBOS, Gyula: Húsz év után: a magyar gazdaság
Mikes_International_0107.pdf

(3 MB)
VI/4 2006. 10-12.
 • SÜTÔ ANDRÁS ELHAGYOTT BENNÜNKET DE VELÜNK MARAD
 • 47. MIKES TANULMÁNYI NAPOK - Sajtóközlemény
 • TÓTH, Miklós: Az Örök Kis Herceg: Illyés Kinga
 • CAMUS, Albert: A magyarok vére
 • CAMUS, Albert: The Blood of Hungarians
 • CAMUS, Albert: Le sang des hongrois
 • CAMUS, Albert: Das Blut der Ungarn
 • CAMUS, Albert: Sangre húngara
 • SEGESVÁRY, Viktor: In the Tempest of History
 • FARKAS, Flórián: Magyar szellemvilág world-wide
 • CZIGÁNY, Lóránt: Megfricskázott grimaszok
 • SULYOK, Vince: Gondolatok a 'GLORIA VICTIS 1956' kapcsán
 • KISSNÉ NOVÁK, Éva: Elôszó Böhm Károly 'A logikai érték tana' című könyvéhez
 • HEGEDŰS, Loránt: Ravasz László a teológus és az igehirdetô
 • CIVILIZÁCIÓS KITEKINTÔ
  • SEGESVÁRY, Viktor: Autonómia és identitás - A dél-tiroli autonómia sikere és ellentmondásai -
 • CULTURELE CALEIDOSCOOP - KULTURÁLIS KALEIDOSZKÓP
  • FARKAS, Flórián: CHINA: De drie keizers 1662-1795
  • FARKAS, Flórián: KÍNA: A három császár 1662-1795
 • KÖNYVAJÁNLÓ - BOOK REVIEW
  • Farkas esz meg, medve esz meg
  • Gloria Victis 1956
  • BEKE, Albert: A Rákosi- és a Kádár-korszak irodalompolitikája
 • KEREKASZTAL-BESZÉLGETÉSEK A BBC-BEN
  • Az emberi tevékenység ars poeticája
  • Változás és állandóság
 • ÍGY ÍRTUNK MI
  • FEKETEKÚTY, László: 1848 -1956 Két magyar forradalom
  • FEKETEKÚTY, László: Forradalmunk eredményei
  • FEKETEKÚTY, László: A magyar forradalom tanulságai
  • FEKETEKÚTY, László: A magyar forradalom tanulságai (II)
  • FEKETEKÚTY, László: A forradalom történelmi következményei
  • FEKETEKÚTY, László: 1956 Október - 25 év távlatából
Mikes_International_0406.pdf

(3.5 MB)
MELLÉKLET / SUPPLEMENT

* * *

GLORIA VICTIS 1956
Mikes_International_0406s.pdf

(1.9 MB)
Különszám
-
Special Issue
2006. 6.
JÖJJETEK
Jojjetek_Intro.pdf

(300 KB)

A lapszámok megtalálhatóak az Elektronikus Periodika Archívumban:

http://epa.oszk.hu/jojjetek
VI/3 2006. 7-9.
 • SEGESVÁRY, Viktor: A történelem sodrában
 • CZIGÁNY, Lóránt: A nyugati magyar irodalom mibenléte
 • GÖMÖRI, György: Nagy emigráció - kis emigráció? A lengyel és magyar emigrációkról
 • MARISKA, Zoltán: Egyetemi autonómia Magyarországon egykor és ma
 • TÓTH, Miklós: Vallási horizontunk
 • HEGEDŰS, Loránt: Istenkérdés a modern filozófiában
 • BODÓ, Pál: Történetfilozófiai térszerkezetek Bibó István életművében
 • MARÁCZ, László: Bolyai János és a magyar mint tökéletes nyelv
  • János Bolyai en het Hongaars als de perfecte taal
 • IRODALMI EST
  • ARDAY, Géza: Az Isten penészes fia: Tamási Áron
  • CZIGÁNY, Lóránt: Három együgyű történet
 • SCIENTIA ET RATIO
  • VANCSÓ, Gyula: Magyar Természettudomány a Tér és Idô Távlatában - Szemelvények Személyes Adalékokkal -
 • CIVILIZATIONAL OUTLOOK
  • SEGESVÁRY, Viktor: Egyptian Civilization - Tradition and Power
  • SEGESVÁRY, Viktor: A Life without Time and without Numbers
 • CSÉ
  • ARDAY, Géza: Három festô
  • ARDAY, Géza: Hunok Nyugaton
 • BOOK REVIEW - KÖNYVAJÁNLÓ
  • CSICSERY-RÓNAY, István: Bartók's Years in America
  • CSICSERY-RÓNAY, István: Költôk forradalma
 • ÍGY ÍRTUNK MI
  • KIBÉDI VARGA, Áron: Nyugati magyar irodalom
  • CS. SZABÓ, László: Még vagyunk
  • CS. SZABÓ, László: Három nap magyar irodalom
  • MOREAU, Jean-Luc: Irodalom és társadalom
  • CS. SZABÓ, László: Nagy várakozások, nagyobb csalódások
  • PARANCS, János: Ahogy egy lektor látja
Mikes_International_0306.pdf

(2.3 MB)
VI/2 2006. 4-6.
 • Ünnepi megemlékezés Hollandiában az 1956-os Magyar Forradalom és Szabadságharc 50. évfordulója alapján
 • Feestelijke herdenking in Nederland ter gelegenheid van het 50-ste jubileum van de Hongaarse Revolutie en Vrijheidsstrijd van 1956
 • Mikes Tanulmányi Napok - Műsor
 • BÖHM-BARTÓK DÍJ
 • MÁLNÁSI BARTÓK, György: Böhm Károly tana és személyisége
 • RATZKY, Rita: Petôfi és Jókai, a magyar irodalom XIX. századi nagykövetei
 • UNGVÁRI ZRÍNYI, Imre: A Kolozsvári Filozófiai Iskola
 • VERES, Ildikó: Magyar filozófusok itthon és határokon túl
 • DE BIES-KERÉKJÁRTÓ, Ágnes: A jelentés szerkezete
 • SEGESVÁRY, Viktor: The Wonder of the Golden Land
 • 'AZ ELTŰNT IDÔ NYOMÁBAN' - Nyugati magyar lap- és könyvkiadók
  • BORBÁNDI, Gyula: Nyugati magyar lap- és könyvkiadás
  • MOLNÁR, József: A Látóhatár és az Aurora Könyvkiadó indulása
  • PÜSKI, Sándor: Magyar könyvkiadó Amerikában
  • SZÖLLÔSY, Árpád: A Szabadegyetem: szellemi központ és vállalkozás
  • STEINMANN, Judith: A Szabadegyetem mint könyvkiadó és könyvterjesztô
  • GAÁL, Enikô: Kévekötô küldetésben - Az EPMSZ könyvkiadása
 • CIVILIZÁCIÓS KITEKINTÔ
  • SEGESVÁRY, Viktor: Európa szkizofréniája vagy az 'európai' ember tragédiája
  • SEGESVÁRY, Viktor: Ámokfutás és karikatúrázás
 • KÖNYVAJÁNLÓ
  • UNGVÁRI ZRÍNYI, Imre: Böhm Károly Axiológiája
  • CSONKA, Emil: Tanulmányok a magyar forradalomról
 • ÍGY ÍRTUNK MI
  • KOVÁCS, Imre: Kijózanult emigráció
  • BORBÁNDI, Gyula: Az emigráns politika új útjai
  • BORSODY, István: Az amerikai külpolitika és az emigráció politikája
  • CS. SZABÓ, László: A Párt új értelmiségi politikája
  • MOLNÁR, József: Téves utakon
Mikes_International_0206.pdf

(3.6 MB)
VI/1 2006. 1-3.
 • Ballendux-Bogyai, Mária: Ünnepi beszéd 1956.
 • Mikes Tanulmányi Napok: MAGYAR KULTÚRA I. - MAGYAR IRODALOM WORLD-WIDE
 • HERCZEGH, Géza: Kádár és kora
 • SULYOK, Vince: Egy ôsz örök emléke - 1956
 • ARDAY, Géza: "Angol az útlevelem, de magyar a büszkeségem"
 • RATZKY, Rita: Petôfi és Jókai, a magyar irodalom XIX. századi nagykövetei
 • FERDINANDY, György: Gondolatok a hűségrôl
 • MÁLNÁSI BARTÓK, György: Teendôink a magyar filozófia történelmének ügyében
 • MARISKA, Zoltán: In memoriam Apáthy István
 • BEMUTATKOZÓ EST
  • ALBERT, Sándor: A komáromi Selye János Egyetem
  • KÖLLÔ, Gábor: 15 éves az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság
 • KULTURÁLIS KALEIDOSZKÓP
  • ARDAY, Géza: Cs. Szabó László születésnapi megemlékezései után
 • SCIENTIA ET RATIO
  • FRAUNHOLCZ, Norbert: Hidrogénautó
 • KÖNYVAJÁNLÓ
  • ARDAY, Géza: Cs. Szabó László, Czigány Lóránt és a Mikes
 • ÍGY ÍRTUNK MI
  • TÜSKI, István: A holland-magyar kapcsolatok jelképe
  • ÁPRILY, Lajos: Tavasz a házsongárdi temetôben
  • REMÉNYIK, Sándor: Benéz a havas
  • Ifj. KIBÉDI, Sándor: Modern holland költészet
  • HOLLAND KÖLTÔK
  • ERDÉLYI, István: Hogyan segítették a magyarok a holland hadifoglyokat a II. világháború alatt?
  • KÖVY, Attila: Bethlen Gábor és Hollandia
  • A HOLLAND TÁRSADALOM ARCA
  • TÓTH, Miklós: Általános öregségi biztosítás Hollandiában
  • KISJÓKAI, Erzsébet: Beneluxi kaleidoszkóp
  • TÜSKI, István: Hollandiai gyermeküdültetés az I. világháború után
  • NÉMETH, Sándor: Hét holland város
Mikes_International_0106.pdf

(3.4 MB)
V/4 2005. 10-12.
 • 46. MIKES TANULMÁNYI NAPOK - Sajtóközlemény
 • FARKAS, Flórián: Nyugati Magyar Szellemvilág
 • SEGESVÁRY, Viktor: Református prédikátorok Rákóczi Ferenc szabadságharca idején
  • Reformed Preachers during the Independence War of Ferenc Rákóczi
 • HEGEDŰS, Loránt: Újkantiánus és értékteológia
  • Neo-Kantian and Value Theology
  • Neukantianische und Werttheologie
 • HERCZEGH, Géza: A nácizmus magyarországi üldözötteinek nyújtandó kártalanítás néhány nemzetközi jogi kérdése
  • Einige Fragen des Völkerrechts hinsichtlich der Entschädigung der Verfolgten des Nazismus in Ungarn
 • ARDAY, Géza: Erdélyi magyar irodalom a két világháború között
 • DEUTEN-MAKKAI, Réka: Essay over het actuele culturele landschap van Roemenië
 • KÖNYVAJÁNLÓ
  • ARDAY, Géza: Cs. Szabó László önéletrajzi írásainak a margójára
  • ARDAY, Géza: Apai örökség
  • BORBÁNDI, Gyula: Egy élet mint mű
 • KULTURÁLIS KALEIDOSZKÓP
  • FARKAS, Flórián: Xianfeng! Kínai avantgarde szobrászművészet
 • ÍGY ÍRTUNK MI
  • VATAI, László: Teremtô délibáb
  • VATAI, László: Filozófia, tudomány, élet
  • VATAI, László: Márai Sándor naplói
  • VATAI, László: Egyháztörténelem
  • LUKA, László: A Gyűjtôfogháztól a Genfi-tóig
Mikes_International_0405.pdf

(2.9 MB)
V/3 2005. 7-9.
 • A NYOLCVAN ÉVES TÓTH MIKLÓSNAK
  • PIRI, Zoltán: Tóth Miklós 80 éves
  • FARKAS, Flórián: Kolozsvári filozófus Hágában
 • HERCZEGH, Géza: Megôrizhetô-e Európa sokszínűsége az egységben?
 • NÉMETH, Pál: Iszlám: Kelet és Nyugat határán - Harmadik út? -
 • CSERNUS, Sándor: Átmeneti fellendülés, vagy esély az áttörésre? A magyar kultúra pozíciói és a magyar irodalom Franciaországban
 • MOLDOVÁN, István: "Könyvtár a magasban"
 • SEGESVÁRY, Viktor: A hruscsovi realizmus
  • The Realism of Khrushchev
 • MIKES TANULMÁNYI NAPOK JUBILEUM - 45 ÉV
  • SZABÓ, Zoltán: Jegyzetlapok a doorni találkozóról
  • GÖMÖRI, György: Magyarokként műveljük kertjeinket - Jegyzetek Doornból
 • CULTURAL KALEIDOSCOPE - KULTURÁLIS KALEIDOSZKÓP
  • DE GRAAFF, Grad: Oscar Mendlik (1871-1963) - Hongaarse zee- en portretschilder te Aerdenhout
   • Samenvatting - Összefoglalás - Summary
  • Michiel de Ruyter
   • SZENTIVÁNYI, Gábor: De Ruyter tengernagy - megemlékezô szavak
   • VAN VLIET, A.P.: De Ruyter - a Hungarian hero
 • KÖNYVAJÁNLÓ
  • ARDAY, Géza: Egy franciául alkotó, Svájcban élô és magyar származású írónô regényérôl
 • ÍGY ÍRTUNK MI
  • HANÁK, Tibor: Brandenstein Béla - a filozófus
  • BRANDENSTEIN, Béla: A lelkiség metafizikai jelentôségérôl
  • BRANDENSTEIN, Béla: Megújuló egyház, örökérvényű hit
  • BRANDENSTEIN, Béla: Keresztény humanizmus
  • BRANDENSTEIN, Béla: Az emberlét alapja
Mikes_International_0305.pdf

(2.6 MB)
MELLÉKLET / SUPPLEMENT

* * *

IN MEMORIAM CS. SZABÓ LÁSZLÓ
Mikes_International_0305s.pdf

(2.9 MB)
V/2 2005. 4-6.
 • QUO VADIS EUROPA?
  • HERCZEGH, Géza: Alkotmány vagy alapszerzôdés ?
  • SEGESVÁRY, Viktor: Mi a baj Európával?
  • SEGESVÁRY, Viktor: Melyik Európa?
  • SEGESVÁRY, Viktor: Kisebbség és államiság
  • SEGESVÁRY, Viktor: Integráció és hatalmi viszonyok
 • VAN VOLLENHOVENNÉ KENESSEY, Ilona: Szent-Györgyi Albert
  • Albert Szent-Györgyi, the Discoverer of Vitamin C
  • Albert Szent-Györgyi, de ontdekker van vitamine C
 • KABDEBÓ, Lóránt: A nyugati gondolkozás "hézagai" a poétikában
 • REUSS, Konrád: La Hongrie vue de l'Ouest
 • SIPOS, Gyula: Mikes Laudatio Anno 2004
 • IRODALMI EST
  • CZIGÁNY, Lóránt: Egy nikotinista vallomásai
  • KARÁTSON, Endre: Miklós és Mészöly
 • ÍGY ÍRTUNK MI
  • II. János Pál, a lengyel pápa
  • Az emberméltóság védelmében
  • KOVÁCS K., Zoltán: A lengyel pápa és mi magyarok
  • II. JÁNOS PÁL pápa levele Szent Gellért millenniumára
  • II. JÁNOS PÁL pápa levele a magyar egyházhoz Szent Erzsébet halálának 750. évfordulójára
Mikes_International_0205.pdf

(1.6 MB)

V/1 2005. 1-3.
 • BALLY, György: Ünnepi beszéd 1956.
 • 46. Mikes Tanulmányi Napok - 2005: Nyugati Magyar Szellemvilág
 • FARKAS, Flórián: A Mikes jelene és jövôje
 • SEGESVÁRY, Viktor: Virradat Keleten és a Nyugat alkonya: Két modernitás szembenállása
 • LENGYEL, Alfonz: Kína mindent romboló Kulturális Forradalma utáni gazdasági és kulturális fejlôdés
 • WONKE, Rezsô: Élet a klasszikus Selyemút mentén
 • MONOK, István: Az Országos Széchényi Könyvtár hungarológiai tevékenységének átalakulása
 • BOSSELAAR, Janet: Het handwoordenboek Nederlands-Hongaars
 • IN MEMORIAM HANÁK TIBOR
  • DEÁK, Ernô: 75 éves lett volna
  • VERES, Ildikó: Hanák Tibor és a magyar filozófia
 • SCIENTIA ET RATIO
  • FARKAS, Flórián: Grote Sprong Opwaarts
 • NYUGATI MAGYAR IRODALOM
  • ARDAY, Géza: Wass Albert munkássága Értôl az Óceánig
 • BOOK PREVIEW
  • SIPOS, Gyula: Préface ŕ «L'EFFONDREMENT» de Zoltán Szabó
 • ÍGY ÍRTUNK MI
  • DEÁK, István: Ötventôl a száz százalékig
  • HAAS, György: Hogyan kötöttek békét Párizsban?
  • RÉVAY, István: Árulás népünk ellen
Mikes_International_0105.pdf

(1.5 MB)

IV/4 2004. 10-12.
 • Hollandiai Mikes Kelemen Kör 45. Tanulmányi Napok - Sajtóközlemény
 • Elhúnyt Illyés Kinga - Sajtóközlemény
 • Corvinus Library
 • Márai Sándor: Mennybôl az angyal
 • SZŰCS, István: Magyar nyelvű felsôoktatás Nagyváradon: a Partiumi Keresztény Egyetem
 • TÓTH, Miklós: A 2004. Tanulmányi Napok elé - Mikes Stratégiai Gondolatok -
 • UNGVÁRI ZRÍNYI, Imre: Böhm szellemfilozófiájának helye Az ember és világának felépítésében
 • MARISKA, Zoltán: ...nemcsak a fegyver, hanem az igazság erejével
 • SEGESVÁRY, Viktor: A Ráday Könyvtár 18. századi története
  • The History of a Private Library in the 18th Century Hungary
 • GÁSPÁR, Kata: A Nagy Utazás
 • VILÁGGAZDASÁGI KITEKINTÔ
  • FARKAS, Flórián: Ázsiai renaissance
 • ARCHIVALIA - MEMORABILIA
  • TÓTH-UBBENS, Magdi: Márai-levelezés
  • TÓTH-UBBENS, Magdi: Márai-correspondentie
 • NYUGATI MAGYAR IRODALOM
  • ARDAY, Géza: A nyugati magyar irodalom feladata, egysége és jelentôsége
 • KÖNYVAJÁNLÓ
  • ARDAY, Géza: Egy új Márai-kép kirajzolódása
  • ARDAY, Géza: Az emigráns Márai Sándor a magyarságról és önmagáról
 • ÍGY ÍRTUNK MI
  • TÓTH, Miklós: Vallás és öncenzúra
  • KABDEBÓ, Tamás: Ami a kimutatásokból kimarad: az olvasó öncenzúrája
  • LUKA, László: A kollektív felettes én formálásának ábécéje napjainkban Magyarországon
  • HAAS, György: Nemzeti tudatunk a 70-es esztendôk végén
  • LUKA, László: A nemzeti tudat elsorvasztása
Mikes_International_0404.pdf

(4.6 MB)

IV/3 2004. 7-9.
 • TÓTH, Miklós: A vallás(ok) jövendôje
 • SEGESVÁRY, Viktor: Islam and the Reformation
  • Az Iszlám és a Reformáció
 • NÉMETH, Pál: A török hódoltság és a reformáció kezdete Magyarországon
 • BODÓ, Pál: Bibó István Bibó István fasizmus-képének kontúrjai
 • FRAUNHOLCZ, Norbert: Sivatag a Tisza mentén
 • NYUGATI MAGYAR IRODALOM
  • ARDAY, Géza: Cs. Szabó László életművérôl
 • ÍGY ÍRTUNK MI
  • TÓTH, László: Két költôi antológia
  • HATÁR, Gyôzô: A két antológia
  • FERDINANDY, György: Szellemi törzsünk: a nyugati magyar irodalom
  • GÖMÖRI, György: Változatos szöveggyűjtemény
  • FÁJ, Attila: Hazai tárgyú irodalmi alkotások az emigrációban
  • HATÁR, Gyôzô: Istenhozzád emigráció
Mikes_International_0304.pdf

(900 KB)

IV/2 2004. 4-6.
 • In Memoriam Koningin Juliana (1909-2004)
 • 45. Mikes Tanulmányi Napok 2004. KULTÚRÁK TÉRHÓDÍTÁSA Új világrendezôdések - Magyar életmezôk
 • TÁNCZOS, Ottó: Feestelijke toespraak 1956
  • Festive Speech 1956
 • MARISKA, Zoltán: Demokrácia és a demokratikus gondolkodás filozófiai perspektívái
 • BODÓ, Pál: Bibó István az államhatalmak elválasztásáról Arisztotelész és Locke elméletében
 • VANCSÓ, J. Gyula: A singaporei modell: Tudomány-technika és virágzó gazdaság egy légkondicionált, "különutas" társadalomban
 • SEGESVÁRY, Viktor: Radzsasztán: a maharadzsák országa
 • ÍGY ÍRTUNK MI
  • CZIGÁNY, Lóránt: Neved ki diccsel ejtené
  • CZIGÁNY, Lóránt: Lépéskényszer: az irodalom államosítása Magyarországon, 1946-51
Mikes_International_0204.pdf

(1.9 MB)

IV/1 2004. 1-3.
 • MÁDL FERENC a Magyar Köztársaság Elnöke üdvözli a Hollandiai Mikes Kelemen Kört
 • TÁNCZOS, Ottó: Ünnepi beszéd 1956.
 • Hollandiai Mikes Kelemen Kör:KULTÚRÁK TÉRHÓDÍTÁSA - 45. Tanulmányi Napok - 2004.
 • KRSTIC, Bosko: A város az embereké, a hatalom az államé (Egy együttélés haszontalan tapasztalata)
  • Grad su ljudi a drzava vlast (jedno neprimenjivo iskustvo zivota s drugima)
 • MÁNDY, Pál: Milyen értékrend felé haladhat az ökonómia a XXI-ik században?
 • KIBÉDI VARGA, Áron: Kép vagy installáció
 • LADIK, Katalin: Szenvedély és költészet rigólesen
  • Danyi Magdolna költészetérôl
 • POMOGÁTS, Béla: A macska szeme
 • ÍGY ÍRTUNK MI
  • JUHÁSZ, László: Történelmi emigrációink válaszkeresése a helytállás és a megalkuvás között
  • GAÁL, Enikô: A Hollandiai Mikes Kelemen Kör mint a nyugat-európai magyar emigráció kulturális fellegvára
Mikes_International_0104.pdf

(1.9 MB)

III/4 2003. 10-12.
 • VANCSÓ, J. Gyula: Aki Megnyerte a Hidegháborút: In Memoriam Teller Ede 1908-2003. Nekrológ és Tanulságok
 • TÓTH, Miklós: Nyugat-Európai Magyar Kultúrvilág
 • FARKAS, Flórián: Új Atlantisz
 • SEGESVÁRY, Viktor: Civilizáció vagy civilizációk - A civilizációk dialógusa: A késôi modernitás alapvetô problémája
 • POMOGÁTS, Béla: Nyelvünk és irodalmunk - Európában
 • MARISKA, Zoltán: Böhm Károly filozófiájának elméletalakító tényezôirôl
 • BALÁZS, Imre József: Az erdélyi avantgárd folyóiratai
 • ZEKE, Gyula: Búcsú az arisztokráciától
  • Adieu ŕ l'aristocratie
 • LADIK, Katalin: Versek
 • GÁSPÁR, Kata: Körkép kávéval
 • ÍGY ÍRTUNK MI
  • GÁLI, József: Szabadsághegy
 • Hollandiai Mikes Kelemen Kör 44. Tanulmányi Napok - Sajtónyilatkozat

Mikes_International_0403.pdf

(2.5 MB)

 

III/3 2003. 7-9.
 • Kolozsvár elsô magyar nyelvű közösségi rádióadója - Agnus Rádió
 • MARISKA, Zoltán: Filozófussors - Magyarországon
 • NÉMETH, Pál: Abú-Hámid Mohammed al-Ghazálíj
 • BORBOLA, János: A Nílus-völgyi írás alapja és törvényszerűségei
 • FARKAS, Flórián: De opkomst van de dienstverlenende sector - een Nieuwe Economie?
  • Szolgáltató szektor - Új Gazdaság?
 • GÖMÖRI, György: Az angolok magyarságképe VIII. Henriktôl I. Györgyig
 • CSORBA, László: Kossuth about a New Future of Central Europe
 • ÍGY ÍRTUNK MI
  • SULYOK, Vince: Költô északon
  • SULYOK, Vince: Magyar vers idegenben
  • SULYOK, Vince: Két norvég költô
 • Der Verein Kelemen Mikes stellt sich vor

Mikes_International_0303.pdf

(1.9 MB)

III/2 2003. 4-6.
 • TÓTH, Miklós: Mikes-önarckép 2003. február 9.
 • NÉMETH, Pál: Európa türelmessége és az iszlám térhódítása Európában
 • MARISKA, Zoltán: Bartók György a katedrán
 • KIBÉDI VARGA, Áron: A kívülálló
 • MÓZES, Attila: Két elbeszélés
  • A toronyôr
  • A tolmács hiánya
 • VALLASEK, Júlia: Farkasjárás éjszakáján - Az Erdélyi Helikon és a Pásztortűz költôi 1940-44 között
 • VILÁGGAZDASÁGI KITEKINTÔ [2003/(2)]
  • FARKAS, Flórián: Nagy Kína
 • ÍGY ÍRTUNK MI
  • IGNOTUS, Pál: Emlékiratok a halottak házából
  • IGNOTUS, Pál: Az Andrássy úti fogda balladája
  • IGNOTUS, Pál: 1949 szeptember 5. - 1956 március 30.
  • SCHÖPFLIN, Gyula: Ignotus Pál emlékére

Mikes_International_0203.pdf

(1.9 MB)

III/1 2003. 1-3.
 • TÓTH, Miklós: Európa szép királylány
 • CSETRI, Elek: A románok magyarság-képe
 • BÁNYAI, János: Közép-Európa kisebbségi nézôpontból
 • FARKAS, Flórián: Keerpunt in China - de assertief geworden draak
  • Fordulat Kínában - a magáratalált Sárkány
  • Turnaround in China - the Assertive Dragon
 • GÖMÖRI, György: Versek
 • FARKAS, Flórián: WORLD ECONOMIC OUTLOOK [2003/(1)]   - Greater China-
 • ÍGY ÍRTUNK MI
  • SZÖLLÔSY, Árpád: A magyar szellemi élet szolgálata Nyugaton
  • SZÖLLÔSY, Pál: Európai, Protestáns, Magyar, Liberális
  • KIBÉDI VARGA, Sándor: Az emigránslét lényege és sorskérdései
 • ÚJ ATLANTISZ

Mikes_International_0103.pdf

(1.9 MB)

II/4 2002. 10-12.
 • HORVÁTH, László: A Kadarka magyarországi története
 • HERCZEGH, Géza: 1956-ról fél évszázad távlatából
 • FARKAS, Flórián: Az elmaradt Marshall-segély árnyékában
 • NAGY, Péter: Az Európai Unió kibôvítése: folyamatok, kilátások és utolsó lépések
 • UNGVÁRI KISS, Erzsébet: A magyar nemzetiségi oktatás problémái Ukrajnában
 • KIBÉDI VARGA, Áron: Versek
 • FARKAS, Flórián: WORLD ECONOMIC OUTLOOK [2002/(2)]   - The Angry Market-
 • ÍGY ÍRTUNK MI
  • MOLNÁR, József: Az Új Látóhatár negyvenedik évfolyama elé
  • SZEREDI, Pál: Az Új Látóhatár elsô negyven éve
  • TÓTH, Miklós: Nyugati magyar keresztyénség
 • Hollandiai Mikes Kelemen Kör: 43. Tanulmányi Napok - Sajtóközlemény
  • Association for Hungarian Art and Literature: 43rd Study Week - Press Release

Mikes_International_0402.pdf

(1.4 MB)

II/3 2002. 7-9.
 • ZEKE, Gyula: "Budapest, a kávéváros"
 • KIBÉDI VARGA, Áron: La plume et l'épée
 • KIBÉDI VARGA, Sándor: Magyar és német filozófia
 • FARKAS, Flórián: Hogyan magyarítsuk a számítástechnikát?
 • HATÁR, Gyôzô: Magyar Irodalmi Figyelô 2001. - Laudatio
 • FARKAS, Flórián: WORLD ECONOMIC OUTLOOK [2002/(1)] - The Global Economy after September 11
 • ÍGY ÍRTUNK MI
  • TÓTH, Miklós: Concordia Discors
  • NÉMETH, Sándor: Eszmék természetrajza
  • TÓTH, Miklós: Concordia Discors II
 

Mikes_International_0302.pdf

(1.5 MB)

 
II/2 2002. 4-6.
 • KIBÉDI VARGA, Áron: Magyar-magyar kapcsolatok és az irodalom
 • FARKAS, Flórián: Op weg naar de informatiesamenleving
  • Az információs társadalom kiépülése Közép-Kelet-Európában
 • NÉMETH, Pál: Az iszlám
 • BALÁZS, Imre József: A fiatal magyar irodalom sikertörténete a kilencvenes években
 • SZÔCS, Orsolya Szende: Önmagunk meghosszabbításában
 

Mikes_International_0202.pdf

(1 MB)

 

II/1 2002. 1-3.
 • NÉMETHY KESSERŰ, Judit: Dél-Amerika magyar származású fiatalsága - tegnap és ma
 • PÉTER, László: The Realm of St Stephen
 • PAPP, Tibor: Új formák, új médiák a magyar irodalomban
 • TÜSKI, István: Johannes Csere Apáczai
 • KARÁTSON, Endre: (Öreg) vitézek, mi lehet szebb dolog a végeknél?
Mikes_International_0102.pdf

(750 KB)

I/1 2001. 10-12.
 • FARKAS, Flórián: Magyar Ifjúság World-Wide
 • HERCZEGH, Géza: Eastern-Central Europe
 • TÓTH, Miklós: Intellectus quaerens fidem
 • FRIJHOFF, Willem: Gelovig of geletterd?
 • CZIGÁNY, Lóránt: Magyar (Mikes) Irodalmi Figyelô
Mikes_International_0101.pdf

(500 KB)

1. A kiadványt az ingyenes Acrobat Reader programmal tudja elolvasni. Ha még nem rendelkezik vele, akkor itt töltheti le: Acrobat Reader.

2. The publication can be read using the free Acrobat Reader software. If you do not possess it yet, you can download it here: Acrobat Reader.

3. A dokumentumok letöltésére Mozilla Firefox böngészôt javasolunk. Ha még nem rendelkezik vele, akkor itt töltheti le: http://www.mozilla-europe.org/en/firefox/

4. We recommend you Mozilla Firefox to download the documents. If you do not possess it yet, you can download it here: http://www.mozilla-europe.org/en/firefox/

 


Partnerek

Országos Széchényi Könyvtár - National Széchényi Library

 

A Mikes International kiadványai az Országos Széchényi Könyvtár Magyar Elektronikus Könyvtár (Erdélyi tükörszerver: http://www.mek.ro; Szlovákiai tükörszerver http://www.mek.sk; Vajdasági tükörszerver: http://mek.tlkk.orgElektronikus Periodika Archívumából is letölthetôk:

http://epa.oszk.hu/

Mikes International is included in the Electronic Periodical Archive of the National Széchényi Library Hungarian Electronic Library (mirror site in Transylvania: http://www.mek.ro; in Slovakia: http://www.mek.sk; in Voivodina: http://mek.tlkk.org) :

http://epa.oszk.hu/


Pro Philosophia Alapítvány 

http://www.prophilosophia.ro/ 
Vissza a Mikes International nyitólapra
Back to main page of Mikes International